Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Stadsbyggnad — EKID

Archive for the ‘Stadsbyggnad’ Category

 • Stadsutställningen H22 30 maj – 3 juli

  Stadsutställningen H22 30 maj – 3 juli

  Helsingborg har en lång tradition av stadsutställningar med H55 och H99 som stora nationella arrangemang med över en miljon besökare. Lika många besökare är målet för H22 som fokuserar på innovationer i staden med fem platser i Helsingborg, Centrum, Oceanhamnen, Slottshagen och Drottninghög. Jag fick möjlighet att besöka delar av utställningsområdet i samband med besöket […]

 • Urban Future i Helsingborg 1-3 juni 2022

  Urban Future i Helsingborg 1-3 juni 2022

  Den 1-3 juni 2022 var Helsingborg värd för den internationella konferensen Urban Future med 1500 deltagare från 32 länder. Fokus för Urban Future är en hållbar stadsutveckling och ett 50-tal spännande föredragshållare hade bjudits in till de nio sessioner som genomfördes på onsdagen och torsdagen och sedan ett 10-tal exkursioner på fredagen. Vid den inledande […]

 • ICLEI världskonferens

  ICLEI världskonferens

  Nätverket för hållbara städer, kommuner och regioner i världen hade sin världskonferens i Malmö den 11-13 maj 2022. Jag hade förmånen att delta på konferensen och några av de 50-talet olika workshops, paneldebatter, exkursioner och föreläsningar som anordnades. Det fanns långa pauser som möjliggjorde möten och kontakter med representanter från 63 olika länder. Totalt ingår […]

 •  
 • Skånes bästa torg

  Skånes bästa torg

  2019 presenterade Jernhusen en rapport som konsultbolaget Spacescape gjort om stadskvalitetsindex som jag tyckte var mycket spännande. Här fanns ett konkret redskap för att diskutera kvaliteter i det urbana stadsrummet. Jag provade metodiken på offentliga platser i Kristianstad och tyckte det var lovande. Kvaliteter och brister blev tydliga även om det främst är mätbara parametrar […]

 • Handledning för grönplanering

  Handledning för grönplanering

  Inom EU projektet Urban Links 2 Landscape har jag varit med om att ta fram en handledning till grönplanering i Sverige tillsammans med Movium vid SLU Alnarp. Handledningen bygger på de erfarenheter som jag fått genom arbete med grönplanering i Region Skåne, Lunds och Kristianstads kommuner samt Moviums och dess forskares erfarenheter och dialog med […]

 • Garden Cities of To-morrow

  Garden Cities of To-morrow

  Många inom stadsplanering har hört talas om Evenezer Howards bok ”Garden Cities of To-morrow från 1902 men få har läst den. För mig var det en överraskning att den nästan inte alls handlar om utformningen av trädgårdsstäder utan hur en ny sorts stadsbildningar kan skapas ekonomiskt, socialt och funktionellt. Howard förespråkar främst att köpa upp […]

 •  
 • Att ordna staden – Den nya storstadspolitiken växer fram

  Att ordna staden – Den nya storstadspolitiken växer fram

  Susanne Urban presenterar sin avhandling i sociologi vid Lunds universitet från 2005 i bokform via förlaget Arkiv. I Sverige har den etniska boendesegregationen i storstäderna gått från att vara en rättvisefråga till att ses som ett hot mot den sociala sammanhållningen och välfärdsstatens demokratiska värden. Den sociala integrationens löften förväntas bli infriat i grannskapet, där […]

 • Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

  Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

  Boken är en sammanställning av 12 forskares inlägg i debatten om samhällsbyggnad. I boken diskuteras frågor som handlar om makt och ansvar, samt betydelsen av kulturens, idrottens och medborgarnas engagemang. Antologin har tillkommit som ett resultat av ett symposium som ordnades vid Stiftelse Vadstena forum för samhällsbyggnad och är redigerad av Josefin Syssner. I boken […]

 • Så skapas attraktiva städer

  Så skapas attraktiva städer

  De tre författarna till boken ”Så skapas attraktiva städer” (2014) är alla nationalekonomer med inriktning mot samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm. De förespråkar en tydligare cost-benefit analys för att bättre utveckla våra städer på ett hållbart sätt. Här finns en rad misslyckanden, både när det gäller marknaden och politiken för att skapa hållbarhet vilket. kan […]

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4