Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Stadsbyggnad — EKID

Archive for the ‘Stadsbyggnad’ Category

 • Skånes bästa torg

  Skånes bästa torg

  2019 presenterade Jernhusen en rapport som konsultbolaget Spacescape gjort om stadskvalitetsindex som jag tyckte var mycket spännande. Här fanns ett konkret redskap för att diskutera kvaliteter i det urbana stadsrummet. Jag provade metodiken på offentliga platser i Kristianstad och tyckte det var lovande. Kvaliteter och brister blev tydliga även om det främst är mätbara parametrar […]

 • Handledning för grönplanering

  Handledning för grönplanering

  Inom EU projektet Urban Links 2 Landscape har jag varit med om att ta fram en handledning till grönplanering i Sverige tillsammans med Movium vid SLU Alnarp. Handledningen bygger på de erfarenheter som jag fått genom arbete med grönplanering i Region Skåne, Lunds och Kristianstads kommuner samt Moviums och dess forskares erfarenheter och dialog med […]

 • Garden Cities of To-morrow

  Garden Cities of To-morrow

  Många inom stadsplanering har hört talas om Evenezer Howards bok ”Garden Cities of To-morrow från 1902 men få har läst den. För mig var det en överraskning att den nästan inte alls handlar om utformningen av trädgårdsstäder utan hur en ny sorts stadsbildningar kan skapas ekonomiskt, socialt och funktionellt. Howard förespråkar främst att köpa upp […]

 •  
 • Att ordna staden – Den nya storstadspolitiken växer fram

  Att ordna staden – Den nya storstadspolitiken växer fram

  Susanne Urban presenterar sin avhandling i sociologi vid Lunds universitet från 2005 i bokform via förlaget Arkiv. I Sverige har den etniska boendesegregationen i storstäderna gått från att vara en rättvisefråga till att ses som ett hot mot den sociala sammanhållningen och välfärdsstatens demokratiska värden. Den sociala integrationens löften förväntas bli infriat i grannskapet, där […]

 • Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

  Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

  Boken är en sammanställning av 12 forskares inlägg i debatten om samhällsbyggnad. I boken diskuteras frågor som handlar om makt och ansvar, samt betydelsen av kulturens, idrottens och medborgarnas engagemang. Antologin har tillkommit som ett resultat av ett symposium som ordnades vid Stiftelse Vadstena forum för samhällsbyggnad och är redigerad av Josefin Syssner. I boken […]

 • Så skapas attraktiva städer

  Så skapas attraktiva städer

  De tre författarna till boken ”Så skapas attraktiva städer” (2014) är alla nationalekonomer med inriktning mot samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm. De förespråkar en tydligare cost-benefit analys för att bättre utveckla våra städer på ett hållbart sätt. Här finns en rad misslyckanden, både när det gäller marknaden och politiken för att skapa hållbarhet vilket. kan […]

 •  
 • Stad till Salu

  Stad till Salu

  Detta är en vetenskaplig studie av de tre forskarna Mats Franzén, Nils Hertting och Catharina Thörn som getts ut av Diadalos AB år 2016. Ämnesområdet är en kritisk granskning av hur entréprenörsurbanism blir allt mer utbredd och vad det innebär för demokrati och tillgång till det offentliga rummet. Staden blir mer ett instrument för att […]

 • Samhällsplanerings teori och praktik

  Samhällsplanerings teori och praktik

  Liber förlag har gett ut en studielitteratur om samhällsplanering med Gunnel Forsberg som redaktör och utgiven 2018. Boken har 36 kapitel med olika författare som är specialister inom samhällsbyggnad och planering. Boken är indelad i åtta teman som är ”Planeringens arbetsfält och verktygslåda”, ”Planering för en hållbar och rättvis framtid”, ”Verklighet och visioner”, ”Stadslandskapets planering”, […]

 • Staden

  Staden

  Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond ger varje år ut en årsbok som år 2020 har temat Staden. Det är en samling med sex småskrifter som var och en tar upp ett intressant perspektiv på staden utifrån aktuell forskning. Historikern Håkan Forsell tar upp ”Den föränderliga staden”, freds- och konfliktforskarna Emma Elfversson och Kristine Höglund ”Den våldsamma staden”, […]

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4