Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/page.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Skåneleden — EKID

Skåneleden

Skåneleden är över 130 mil lång och sträcker sig över större delen av landskapet. Leden består av fem delleder SL1 Kust till kustleden, SL2 Nord till sydleden, SL3 Ås till åsleden, SL4 Österlenleden och LS5 Öresundsleden.

Fram till år 2021 har jag vandrat drygt 300 kilometer av Skåneleden vilket motsvarar 1/4 av alla leder. Våren 2021 har jag som ambition att gå Öresundsleden och sedan fortsätta med övriga sträckor som återstår.

 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 

Comments are closed.

 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4