Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Fysisk planering — EKID

Archive for the ‘Fysisk planering’ Category

 • Urban Future i Helsingborg 1-3 juni 2022

  Urban Future i Helsingborg 1-3 juni 2022

  Den 1-3 juni 2022 var Helsingborg värd för den internationella konferensen Urban Future med 1500 deltagare från 32 länder. Fokus för Urban Future är en hållbar stadsutveckling och ett 50-tal spännande föredragshållare hade bjudits in till de nio sessioner som genomfördes på onsdagen och torsdagen och sedan ett 10-tal exkursioner på fredagen. Vid den inledande […]

 • På vät mot hållbar omställning?

  På vät mot hållbar omställning?

  Trafikforskarna Linnea Eriksson, Karolina Isaksson och Jacob Witzell har sammanställt en antologi kring klimatfrågans hantering inom nationell trafikplanering på Linnefors förlag. Det är en intressant skildring av hur trafikverket har tydliga visioner och mål kring klimatfrågan men i det praktiska arbetet är mycket låst i tidigare rutiner och prioriteringar kring prognoser och accepterade samhällsekonomiska analyser. […]

 • ICLEI världskonferens

  ICLEI världskonferens

  Nätverket för hållbara städer, kommuner och regioner i världen hade sin världskonferens i Malmö den 11-13 maj 2022. Jag hade förmånen att delta på konferensen och några av de 50-talet olika workshops, paneldebatter, exkursioner och föreläsningar som anordnades. Det fanns långa pauser som möjliggjorde möten och kontakter med representanter från 63 olika länder. Totalt ingår […]

 •  
 • Översiktsplan för Kristianstad stad

  Översiktsplan för Kristianstad stad

  Den 14 december 2021 antog kommunfullmäktige i Kristianstads kommun översiktsplanen för Kristianstad stad som jag varit projektledare för under nästan fem år. Det var i mars 2017 som arbetet inleddes och samråd hölls i slutet av 2019 och granskning våren 2021. Det är ett material på över 1000 sidor fördelade på tre huvuddelar och flera […]

 • Handledning för grönplanering

  Handledning för grönplanering

  Inom EU projektet Urban Links 2 Landscape har jag varit med om att ta fram en handledning till grönplanering i Sverige tillsammans med Movium vid SLU Alnarp. Handledningen bygger på de erfarenheter som jag fått genom arbete med grönplanering i Region Skåne, Lunds och Kristianstads kommuner samt Moviums och dess forskares erfarenheter och dialog med […]

 • Strategi RÅSK

  Strategi RÅSK

  Romeleås- och Sjölandskapskommittén gav mig fortsatt uppdrag efter kunskapssammanställningen att sammanställa en strategi för det fortsatta arbetet i samverkan med medlemmarna i kommittén och andra berörda organisationer. En färdig strategi antogs i maj 2018.

 •  
 • Kunskapssammanställning RÅSK

  Kunskapssammanställning RÅSK

  Romeleås- och Sjölandskapskommittén gav mig i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning för riksintresset i södra Skåne som är utpekat för sina höga natur- och kulturmiljövärden som underlag för friluftsliv och turism. En rapport presenterades och godkändes i april 2017 av kommittén som består av sju kommuner i södra Skåne, länsstyrelsen och Region Skåne.  

 • Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Hösten 2016 gjorde jag en sammanställning av förutsättningarna för friluftslivet i Kristianstads kommun som en av 12 underlagsrapporter för grönplanen. Rapporten publicerades i slutet av hösten 2016.

 • Sociotopinventering

  Sociotopinventering

  Sommaren 2015 genomförde jag en inventering av sociotoper i Kristianstads kommun tillsammans med två projektanställda medarbetare. Jag var projektledare och sammanställde rapporten som gavs ut som en av 12 rapporter i projektet med Grönplan för kommunen.

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4