Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Europas natur — EKID

Archive for the ‘Europas natur’ Category

 • Europas natur

  Europas natur

  I över 30 år har jag arbetat på en guide till Europas natur. Projektet startade när jag var förlagssekreterare i Fältbiologerna och har sedan fortsatt med varierande intensitet. Två gånger har Bonniers varit intresserade men hoppat av. Våren 2010 visade förlaget Vildmarksbiblioteket intresse och i oktober 2010 skrev vi kontrakt på en bok som skulle […]

 • Knepp rewilding

  Knepp rewilding

  För två år sedan hittade jag boken Wilding på Akademibokhandeln och köpte den direkt. Författaren är Isabella Tree som tillsammans med sin man äger godset Knepp i södra England. Hon beskriver resan de gjort tillsammans från att år 2000 bestämt sig för att överge det traditionella intensiva jordbruket och övergå till extensiv betesdrift på över […]

 • The Broad nationalpark

  The Broad nationalpark

  Den sista av de 20 nationalparkerna på de Brittiska öarna som jag besökte var The Broad nationalpark, vilken jag besökte i början av september 2022. The Broads är ett stort våtmarksområde kring flera floder som mynnar i Nordsjön öster om Norwich i östra England. Området har bildats som en lagun efter senaste istiden som vuxit […]

 •  
 • Kurjenrahko nationalpark

  Kurjenrahko nationalpark

  Strax norr om Åbo i sydvästra Finland ligger Kurjenrahko nationalpark som framför allt består av flera stora myrmarker med mellanliggande skogslandskap. Här är tranan en karaktärsfågel och delar av nationalparken har beträdnadsförbud under delar av året. Jag angjorde två parkeringar, en i nordöst med ett litet naturum och en naturstig samt en i nordväst med […]

 • Liesjärvi nationalpark

  Liesjärvi nationalpark

  Liesjärvi nationalpark består av ett varierat skogs- och sjölandskap med inslag av äldre kulturlandskap. Vid Korteniemi har en gammal gård bevarats i sitt 1910-års skick med byggnader och kringliggande odlings-, äng- och betesmarker. Här finns också mycket gammal barrskog direkt intill gården och en trevlig naturstig på 5 kilometer går genom de olika naturtyperna och […]

 • Torronsuo nationalpark

  Torronsuo nationalpark

  Nationalparken består av ett stort myrkomplex och har bara en liten naturstig som tillgänglig led inom parken. Här finns utsiktstorn som ger utblickar över myrområdet och leden ger möjlighet att studera myrens flora och fauna. Vid angöringsplatsen finns torrtoalett och tillgänglighetsåtgärder för rullstolsburna.

 •  
 • Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark

  Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark

  Ett område med myrmarker som omges av äldre barrskog utgör kärnan av nationalparken. Området har begränsad tillgänglighet och nås i nordöstra delen via grusvägar från norr och söder som nästan möts på mitten. Här finns lägerplatser, naturstig och information om naturområdet. Större delen av området är inte möjligt att besöka.

 • Lauhanvuori nationalpark

  Lauhanvuori nationalpark

  Detta är framför allt en geologisk nationalpark och även en geopark och består av ett moränlandskap som höjer sig till drygt 220 meter över havet på den högsta punkten och där marken under 200 meter är ursköld av tidigare högsta kustlinje efter senaste istiden. En vandringsled går från ett utsiktstorn på högsta punkten norrut 3 […]

 • Bottenhavets nationalpark

  Bottenhavets nationalpark

  Som flera av skärgårdsparkerna utgörs denna av främst öar och hav med endast små partier på fastlandet. Då båtturerna är begränsade till öarna med reguljär trafik valde jag att besöka fågellokalen vid lagunerna norr om Björneborg. Här finns en vandringsled som binder samman många fågeltorn längs kusten, varav två torn ligger inom nationalparken. Tyvärr gav […]

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4