Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Naturvård — EKID

Archive for the ‘Naturvård’ Category

 • Skånsk naturvärdesöversikt

  Skånsk naturvärdesöversikt

  I början av 1990-talet var jag anställd två år vid Länsstyrelsen i Kristianstads län för att ta fram ett nytt integrerat naturvårds- och kulturmiljövårdsprogram för Länet. Detta presenterades 1996 som ”Från Bjäre till Österlen” och samtidigt presenterade Malmöhus län sitt naturvårdsprogram för andra halvan av Skåne. Naturvårdsprogrammen har varit viktiga underlag för naturvårdsarbetet i Skåne […]

 • Knepp rewilding

  Knepp rewilding

  För två år sedan hittade jag boken Wilding på Akademibokhandeln och köpte den direkt. Författaren är Isabella Tree som tillsammans med sin man äger godset Knepp i södra England. Hon beskriver resan de gjort tillsammans från att år 2000 bestämt sig för att överge det traditionella intensiva jordbruket och övergå till extensiv betesdrift på över […]

 • Handledning för grönplanering

  Handledning för grönplanering

  Inom EU projektet Urban Links 2 Landscape har jag varit med om att ta fram en handledning till grönplanering i Sverige tillsammans med Movium vid SLU Alnarp. Handledningen bygger på de erfarenheter som jag fått genom arbete med grönplanering i Region Skåne, Lunds och Kristianstads kommuner samt Moviums och dess forskares erfarenheter och dialog med […]

 •  
 • Wilding

  Wilding

  Isabella Tree är en mycket inspirerande författare och även delägare till ett av de mest spännande naturvårdsprojekten i England på 2000-talet. Hon är gift med Charlie Burrell som ärvt godset Knepp i Sussex sydväst om London där de tillsammans skapat ett betes- skogs- och våtmarkslandskap med fantastisk utveckling för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Främst genom […]

 • Vombsjösänkans kandidatur godkänd

  Vombsjösänkans kandidatur godkänd

  Tordagen den 5 november 2020 godkände den nationella biosfärkommittén Lunds-, Eslövs- och Sjöbo kommuners ansökan att få bli kandidatur till ansökan för biosfärområde för Vombsjösänkan. Jag är anlitad som konsult tillsammans med Sara Ericsson från Cooperation att koordinera arbetet. Bilden är från biosfärkommitténs besök i Vombsjösänkan den 22-23 oktober. Nu inleds en 2-3 år lång […]

 • Bevarandevärden på Romeleåsen

  Bevarandevärden på Romeleåsen

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne gjorde jag en sammanställning och analys av de olika riksintressen som finns på Romeleåsen i samband med stentäkternas förnyelses av täkttillstånd. Rapporten kom ut våren 2019.

 •  
 • Strategi RÅSK

  Strategi RÅSK

  Romeleås- och Sjölandskapskommittén gav mig fortsatt uppdrag efter kunskapssammanställningen att sammanställa en strategi för det fortsatta arbetet i samverkan med medlemmarna i kommittén och andra berörda organisationer. En färdig strategi antogs i maj 2018.

 • Kunskapssammanställning RÅSK

  Kunskapssammanställning RÅSK

  Romeleås- och Sjölandskapskommittén gav mig i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning för riksintresset i södra Skåne som är utpekat för sina höga natur- och kulturmiljövärden som underlag för friluftsliv och turism. En rapport presenterades och godkändes i april 2017 av kommittén som består av sju kommuner i södra Skåne, länsstyrelsen och Region Skåne.  

 • Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Hösten 2016 gjorde jag en sammanställning av förutsättningarna för friluftslivet i Kristianstads kommun som en av 12 underlagsrapporter för grönplanen. Rapporten publicerades i slutet av hösten 2016.

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4