Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
52 helgutflykter i skånes natur — EKID

Archive for the ‘52 helgutflykter i skånes natur’ Category

 • Vecka 14 Tjädersafari

  Vecka 14 Tjädersafari

  I början av april är tjäderspelet som mest aktivt men det är mycket svårt att komma nära utan att störa tjädrarna. Den dominerande hanen tar den bästa spelplatsen och har lättast att locka till sig honorna som ofta kommer någon vecka senare än hanarna. Spelplatserna ligger oftast i gammal öppen hällmarkstallskog där de har god […]

 • Vecka 12 Orrsafari

  Vecka 12 Orrsafari

  Orrspelet är mäktigt och pågår under både april och maj månader på flera myrar i norra Skåne. Hannarna samlas på spelplatsen och uppför sin dans med bubblande och vinande läten i den tidiga gryningen. Framåt förmiddagen upphör spelet och man måste vara uppe tidigt för att uppleva äventyret. Ofta sker spelet långt ute på myrar […]

 • Vecka 11 Doppingsafari

  Vecka 11 Doppingsafari

  Skäggdoppingarna återvänder till sina häckningsplatser tidigt på våren i slutet av mars och början av april. De trivs framför allt i näringsrika slättsjöar och bygger sitt bo med växtdelar i vasskanten. Det finns ytterligare fyra doppingarter i landet, smådopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping och svarthakedopping. Skäggdoppingen känns igen genom sin vackra halskrage i svart och rött […]

 •  
 • Vecka 10 Ugglesafari

 • Vecka 9 Hackspettsafari

  Vecka 9 Hackspettsafari

  Hackspettsafari Tidigt på våren hörs hackspettarnas trummande på ihåliga stammar som ett säkert vårtecken. De olika arterna har lite olika trumningar och det går att bestämma arterna på ljudet. Ofta hör man andra läten från hackspettarna som avslöjar vilken art det är. Den större hackspetten är den vanligaste arten i Skåne och trivs i de […]

 • Vecka 8 Smågnagarsafari

  Vecka 8 Smågnagarsafari

  Med levandefällor kan man fånga och studera smågnagare som är möss och sorkar men ibland fångar man även näbbmöss. Här har jag fångat en husmus som gärna bor nära människor och här har lockats av fågelmaten som jag förvarar i min koloni. Efter fotografering blev musen utsläppt igen men har sedan tydligen lärt sig att […]

 •  
 • Vecka 7 Vinterfågelsafari

  Vecka 7 Vinterfågelsafari

  Vintertid är det både spännande och möjlighet att göra en insats genom att mata småfåglar. Varje år bjuder Sveriges Ornitologiska förening in till vinterfågelräkning då alla uppmanas räkna vilka arter som besöker fågelmatningen för att ge en samlad bild av fågelpopulationen under vintern i Sverige. Vid min fågelmatning kommer arter som blåmes, talgoxe, pilfink, rödhake, […]

 • Vecka 6 Strömstaresafari

  Vecka 6 Strömstaresafari

  Vintertid finns det stor chans att få se strömstaren vid forsande vatten i de skånska vattendragen. Sommartid lever de mer dolda på några få platser i Skåne men vintertid söder de sig söderut till öppet vatten när vintern blir hård i norr. Den lilla pigga fågeln ses ofta nigande på någon sten eller iskant innan […]

 • Vecka 36 kronhjortsafari

  Vecka 36 kronhjortsafari

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4