Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Böcker jag läst — EKID

Archive for the ‘Böcker jag läst’ Category

 • Skönhetens evolution

  Skönhetens evolution

  Richard O. Prum har skrivit en mycket intressant och uppmärksammad bok om det naturliga urvalet och Darwins bortglömda teori om det sexuella urvalet eller ”skönheten händer” som han utrycker det. Han är kritisk till det naturliga urvalet som den enda evolutionära kraften och menar att det finns flera parallella krafter som påverkar evolutionen där allt […]

 • Där kräftorna sjunger

  Där kräftorna sjunger

  Delia Owens storsäljare om den den lilla flickan som blir lämnad ensam i skjulet i våtmarken i North Carolina i USA och tvingas klara sig själv under hela uppväxten. Om utanförskap och svårigheten att lita på andra människor men också en hyllning till naturen och dess skönhet. En rörande historia som blev utvald till årets […]

 • The garden jungle

  The garden jungle

  Insektsforskaren Dave Goulson har gett ut flera uppmärksammade böcker om insekter tidigare och här berättar han om mångfalden i hans egen trädgård i Sussex i södra England. Vi får följa maskarnas, binas, blomflugornas, tvestjärarnas och myrornas fascinerande liv men även farorna med den omfattande giftspridning som sker i jordbruk och trädgårdar. Efter att ha läst […]

 •  
 • Garden Cities of To-morrow

  Garden Cities of To-morrow

  Många inom stadsplanering har hört talas om Evenezer Howards bok ”Garden Cities of To-morrow från 1902 men få har läst den. För mig var det en överraskning att den nästan inte alls handlar om utformningen av trädgårdsstäder utan hur en ny sorts stadsbildningar kan skapas ekonomiskt, socialt och funktionellt. Howard förespråkar främst att köpa upp […]

 • Den andra sömnen

  Den andra sömnen

  Robert Harris är en skicklig författare i historiska miljöer med flera böcker filmatiserade från romartid, medeltid och andra världskriget. I sin senaste bok har han tagit sig friheten att beskriva en framtida medeltid efter den stora apokalypsen då civilisationen bröt samman. Det är ett intressant grepp att låta forntidsintresserade blicka tillbaka på vår tid och […]

 • Wilding

  Wilding

  Isabella Tree är en mycket inspirerande författare och även delägare till ett av de mest spännande naturvårdsprojekten i England på 2000-talet. Hon är gift med Charlie Burrell som ärvt godset Knepp i Sussex sydväst om London där de tillsammans skapat ett betes- skogs- och våtmarkslandskap med fantastisk utveckling för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Främst genom […]

 •  
 • Att ordna staden – Den nya storstadspolitiken växer fram

  Att ordna staden – Den nya storstadspolitiken växer fram

  Susanne Urban presenterar sin avhandling i sociologi vid Lunds universitet från 2005 i bokform via förlaget Arkiv. I Sverige har den etniska boendesegregationen i storstäderna gått från att vara en rättvisefråga till att ses som ett hot mot den sociala sammanhållningen och välfärdsstatens demokratiska värden. Den sociala integrationens löften förväntas bli infriat i grannskapet, där […]

 • Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

  Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

  Boken är en sammanställning av 12 forskares inlägg i debatten om samhällsbyggnad. I boken diskuteras frågor som handlar om makt och ansvar, samt betydelsen av kulturens, idrottens och medborgarnas engagemang. Antologin har tillkommit som ett resultat av ett symposium som ordnades vid Stiftelse Vadstena forum för samhällsbyggnad och är redigerad av Josefin Syssner. I boken […]

 • Så skapas attraktiva städer

  Så skapas attraktiva städer

  De tre författarna till boken ”Så skapas attraktiva städer” (2014) är alla nationalekonomer med inriktning mot samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm. De förespråkar en tydligare cost-benefit analys för att bättre utveckla våra städer på ett hållbart sätt. Här finns en rad misslyckanden, både när det gäller marknaden och politiken för att skapa hållbarhet vilket. kan […]

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4