Under the Sky We Make

Den amerikanska klimatforskaren Kimberly Nicholas har varit verksam i Lund på LUCSUS i över ett decennium och hennes bok ”Under the Sky We Make är ett viktigt bidrag till hur klimatutmaningen ska lösas. Med personliga exempel tar hon oss med på en resa genom tre delar, 1 it´s warming – it´s us, 2 We´re sure – it´s bad och 3 We can fix it. Det är en mycket bra klimatbok och jag gjorde en hel del noteringar som jag tar med mig. Bland annat att det bara är 11% av världsbefolkningen som har flugit och 1% står för 50% av utsläppen från flygresorna. Själv hade hon ett årligt utsläpp från flygresor på 25 ton i början av 2000-talet både för vetenskapliga konferenser och semester vilket idag har reducerats med 90% till en resa per år till USA. I Sverige var subventionerna till fossilenergi tre gånger högre än anslagen till miljövård år 2017 vilket sedan dess har blivit ännu större skillnad då anslagen reducerats och subventionerna ökat med nuvarande regering. Hon ger också bra förslag på vilka mål som är rimliga för 2030 och vem som bär huvudansansvaret, de som lyxkonsumerar. År 2030 är 2,5 ton CO2 per person ett rimligt mål i konsumtionsutsläpp vilket innebär en halvering (antaget att investeringar och offentlig sektor står utanför). Jag ger boken en stark 3:a (av 5) för en bra och personlig berättelse som övertygar.