Archive for the ‘Stadsbyggnad’ Category

 • Projektet Passiv High Rise i Freiburg

  Projektet Passiv High Rise i Freiburg

  I västra delarna av Freiburg ligger stadsdelen Weingarten där 70-talshöghus har renoverats och blivit så energisnåla att de kan kallas för passivhus. Nedanför det högsta huset ligger ett trevligt torg intill spårvagnshållplatsen, dagligvarubutiken och kulturhuset. Ett överraskande inslag var en telefonkiosk som nu var bibliotek och fyllt med böcker som det bara var att gå […]

 • Stadsdelen Rieselfeld i Freiburg

  Stadsdelen Rieselfeld i Freiburg

  Detta var en tidig större utbyggnad av staden med hållbar stadsbyggnad som började på 1990-talet. Totalt omfattar stadsdelen 70 hektar och påminner ganska mycket om svenska exempel som Hammarby sjöstad och norra djurgårdsstaden. Flertalet kvarter är slutna och har 4-5 våningar. Centralt i stadsdelen går spårvägen längs huvudgatan där det ofta finns verksamheter i gatuplanet. […]

 • Stadsdelen Vauban i Freiburg

  Stadsdelen Vauban i Freiburg

  Detta är den senaste större utbyggnaden av en hållbar stadsdel i Freiburg. Stadsdelen ligger en tidigare fransk militärförläggning och delar av kasernbyggnaderna finns kvar och är studentbostäder. Stadens effektiva spårvagnsnät gör att kollektivtrafiken är mycket fördelaktig. Dessutom har staden satsat hårt på bilpooler och avtal med invånarna som inte har bil för att få ner […]

 •  
 • Freiburgs cykelcentral

  Freiburgs cykelcentral

  Intill stationen i Freiburg har man byggt ett mycket praktiskt cykelcenter i en rund byggnad i tre våningar. På de undre två våningarna är det övervakad cykelparkering medan den tredje, som är i nivå med spårvagnsbron över tågspåren, har cykelverkstad, cykeluthyrning, cykelturistföretag och kafé. Cykelcentralen är också kopplad till den cykelbro som går parallellt med […]

 • Stadsdelen Altstad i Freiburg

  Stadsdelen Altstad i Freiburg

  Freiburg har blivit en av Europas föregångare när det gäller hållbar stadsutveckling. Redan på 1960-talet började miljöengagemanget i samband med kärnkraftsetablering. Därefter har arbetet intensifierats och omfattar nu alla hållbarhetsaspekter men energifrågor och transporter har varit mycket i fokus. Här finns också en tradition att jobba med social hållbarhet och inkludera medborgarna i stadsutveckling. Det […]

 • Järla sjöstad

  Järla sjöstad

  Längs Saltsjöbanan ligger Järla sjö som utvecklades som en industrimiljö när järnvägen var klar 1893. Bland föregångarna märks bland annat Gustav de Laval och Gustav Dahlén (AGA). I slutet av 1900-talet var många av industrimiljöerna gamla och fyllde inte sin funktion längre. Kommunen ville utveckla området till bostadsbebyggelse och 1998 togs en stadsplan fram. Syftet […]

 •  
 • Hökarängens centrum

  Hökarängens centrum

  Stockholm växte kraftigt efter andra världskriget och Hökarängen var en av de första nya stadsdelarna längs tunnelbanan söderut från Stockholm. 1946 bodde endast 46 personer i Hökarängen och 1952 var där 16000 invånare. Den bilfria centrumanläggningen som ritades av David Helldén blev stilbildande för nya förorter i Sverige. Många anser att här finns Sveriges första […]

 • Vällingby centrum

  Vällingby centrum

  Vällingby centrum var en internationell förebild när det stod färdigt 1954. Här ville man skapa ABC staden för en helt ny stadsdel, en satelitstad, vilket var nytt i Europa. ABC står för Arbete, Bostad och Centrum som man ville skapa. Byggnadsstilen är modernismen med rena fasader utan dekorationer, moderna material med betong, stål och glas, […]

 • Kärrstorps plan

  Kärrstorps plan

  Centrumbebyggelsen intill Kärrstorps pendeltågsstation i södra Stockholm är ett välbevarat exempel på ABC staden och 1960-talets planeringsideal. Här skapade man ett nytt centrum i direkt anslutning till stationen som man kan nå utan att korsa någon gata. Kring torget finns tidstypiska funktionalistiska byggnader med både offentlig och kommersiell service. Man ville skapa både bostäder och […]

 •  
 •