Archive for the ‘Böcker’ Category

 • Backlandskapsboken

  Backlandskapsboken

  Upptäcktsfärder i backlandskapet Det böljande backlandskapet kring sjöarna i sydvästra Skånes inland bjuder spännande utflyktsmål. Här finns många slott och borgruiner, inbjudande bokskogar och hagmarker, viltrika marker och fågelrika sjöar. Många söker sig ut från storstadsområdet för att få avkoppling och gå på upptäcktsfärder. Detta är en lite annorlunda guide till utflyktsmål som utgår från […]

 • Storkboken

  Storkboken

  Storkens återkomst En bok för dig som tror på storken 1954 häckade det sista vilda paret storkar i Sverige. En symbol för Skåne var borta och landskapet blev mycket fattigare. 1989 påbörjades storkprojektet i Skåne för att åter få storken som häckfågel. Under 27 år har ett stort antal ideella krafter med stöd av sponsorer […]

 • Dalby Söderskogsboken

  Dalby Söderskogsboken

  Den 14 juni fyllde nationalparken Dalby Söderskog 100 år och Länsstyrelsen i Skåne firade detta genom att ge ut en jubileumsbok. Jag fick förmånen att vara textredaktör och anlitade författare och fotograf till uppdraget. Själv skrev jag fyra kapitel i boken som illustreras av Johan Hammars fina bilder.

 •  
 • Skånes landskap i förändring

  Skånes landskap i förändring

  Under 2013 skrev jag texterna till boken ”Skånes landskap i förändring” där Sven Persson fotograferade och Lollo Persson gjorde layout. Boken bygger på Henning och Gunnar Weimarcks bilder från 1950-talet som Sven tagit om 60 år senare och jag beskriver de landskapsförändringar som skett i Skåne. Tiden kring 1950-talet är intressant eftersom de stora samhällsförändringarna […]

 • Japansk trädgårdsguide

  Japansk trädgårdsguide

  Under flera år har jag besökt många av japans finaste trädgårdsanläggningar och för att dela med mig av mina erfarenheter och ge råd åt andra som vill uppleva Japans fina trädgårdar och parker har jag satt samman en liten guide. Detta är första versionen och det kan förekomma en del fel och brister. Om ni har […]

 • Handbok för delaktig landskapsplanering

  Handbok för delaktig landskapsplanering

  I EU projektet LIFEscape har jag skrivit handboken för delaktig landskapsplanering. Projektet syftar till att implementera den Europeiska landskapskonventionen och i det arbetet är en helhetssyn på landskapet och ökat deltagande från boende och verksamma i landskapet viktigt. Handboken finns på svenska, engelska, polska och litauiska. Tryckt i september 2013.

 •  
 • Grönstruktur i Skåne

  Grönstruktur i Skåne

  Under 2011 var jag anställd på halvtid på Region Skåne för att uppdatera ”Strategier för en grön struktur i Skåne”. Resultatet blev ”Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur”. Rapporten skall vara ett underlag för kommunerna i deras översiktliga planering och vill särskilt lyfta samband i landskapet, både ekologiska och rekreativa.

 • Skånes natur 100 år

  Skånes natur 100 år

  Skånes Natur under 100 år Skånes natur – under 100 år – är den senaste av det 10-tal böcker jag varit med att ta fram de senaste åren. Boken är utgiven av Naturskyddsföreningen i Skåne inför 100-års jubileet år 2010 och speglar naturens förändringar genom ett 20-tal artiklar och fotografier. Till boken medföljer en utflyktskarta […]

 • Det gröna Lund

  Det gröna Lund

  2006 gav Lunds kommun ut boken ”Det gröna Lund” som är en guide till parker och tätortsnära naturområden med mig som författare, fotograf och redaktör.

 •  
 •