Archive for the ‘Europas natur’ Category

 • 2 Bullerö 2017

  2 Bullerö 2017

  Tre dagar i månadsskiftet juli-augusti tillbringade jag på Bullerö i Nämndö skärgård som är föreslagen som nationalpark. Här finns ett enkelt vandrarhem med fem rum i två gamla hus, utedass och en mysig bastu som kan lånas när så önskas.

 • 81 Tatra nationalpark

  81 Tatra nationalpark

  Tatrabergen är den nordvästra utlöparen av den Karpatiska bergskedjan och den nordliga utposten för flera centraleuropeiska alparter. Både den Polska och Slovakiska sidan är skyddade i nationalparker. Bergen reser sig brant från slätten i söder och är mer perforerade av dalgångar på den norra sidan. Topparna är över 2500 meter höga och trädgränsen går vid […]

 • 131 Slovensky raj nationalpark

  131 Slovensky raj nationalpark

  I centrala Slovakien ligger ett bergsområde med toppar kring 800 meter över havet och omfattande skogar som är populära för vandringar och vintersport. Området heter Slovensky raj och är skyddat som nationalpark.

 •  
 • 132 Slovakiska karst nationalpark

  132 Slovakiska karst nationalpark

  På gränsen till Ungern i södra Slovakien ligger nationalparken Slovakiska karst granne till den ungerska nationalparken Aggtelek. Båda är utpräglade karstlandskap med kalkstensberg och omfattande grottsystem som är sammanlänkade. Floran är rik på de torra kalkrika bergen som täcks av lövskog på sluttningarna.

 • 82 Aggtelek nationalpark

  82 Aggtelek nationalpark

  I norra Ungern på gränsen till Slovakien ligger karstlandskapet Aggtelek som är skyddat som nationalpark. Mest känt är området för sina omfattande grottsystem som sträcker sig in i Slovakien. Flera ingångar är öppna och gör det möjligt att vandra flera kilometer under jorden. Här finns ädellövskogar och stora torra ängs- och betesmarker med rik flora. […]

 • 84 Hortobagy nationalpark

  84 Hortobagy nationalpark

  I östra Ungern finns en unik stäppartad vegetation som kallas för Puzta. Den största kvarvarande stäppvegetationen finns i nationalparken Hortobagy som även innehåller floder med kringliggande våtmarker och omfattande fiskdammar som utvecklat ett mycket rikt fågelliv. Karaktärsarter för nationalparken är bland annat stortrapp, aftonfalk, dvärgskarv, ägretthäger, sisel och biätare.

 •  
 • 21 Pallas Yllästunturi nationalpark

  21 Pallas Yllästunturi nationalpark

  Nationalparken Pallas Yllästunturi ligger i Finska lappland inte långt från den Svenska gränsen och är landets största fjällområde med de högsta topparna. Fjällkedjan är låg och sträcker sig i nord-sydlig riktning.

 • 17 Muddus nationalpark

  17 Muddus nationalpark

  Strax norr om Jokkmokk ligger urskogsområdet Muddus som är skyddat som nationalpark och ingår i världsarvet Lapponia. Norra delen består av stora myrområden som avvattnar en älv som skär sig ner i en djup kanjon på sin förd söderut. Här ges dramatiska utblickar över kanjonen och vandringar i brandpåverkad tallurskog.

 • 24 Abisko nationalpark

  24 Abisko nationalpark

  Abisko nationalpark ligger vackert vid Torne träsk och domineras av berget Njulla som reser sig i väster. En nerskuren kanjon för älven från fjällen ner till Torneträsk genom skifferklippor i strida forsar. Floran är mycket rik i området med kalkinslag i berggrunden. I skydd av bergen i väster är nederbörden betydligt mindre i Abisko än […]

 •  
 •