Archive for the ‘Europas natur’ Category

 • Dwingelder weld nationalpark

  Dwingelder weld nationalpark

  Nationalpark i norra Holland med främst skogsmark påverkad av skogsbruk med inslag av sandiga hedar med rik biologisk mångfald. Ett trevligt besökscenter ligger i parkens södra del. Området är mycket populärt rekreationsområde med många cykelleder och vandringsleder.

 • Drents Friese Wold nationalpark

  Drents Friese Wold nationalpark

  En typisk holländsk nationalpark med brukad skog och sandiga hedar i norra delen av landet. Parken har ett trevligt besökscenter i södra delen med vandrings- och cykelleder över hedmarkerna. Fortfarande kan man se herdar valla fåren med vallhundar på heden.

 • De Weerribben nationalpark

  De Weerribben nationalpark

  Nationalparkerna ligger tätt i norra Holland och den södra i en rad av tre är De Weerribben som är ett stort sjö- och våtmarksområde. Fågellivet är rikt i området med bland annat svarttärna, hägrar och änder. Ett trevligt besökscenter ligger vid Jansklooster och har flera strövstigar som gör det lättare att uppleva området. Enklast att […]

 •  
 • Drentsche Aa nationalpark

  Drentsche Aa nationalpark

  I norra Holland ligger nationalparken Drentsche Aa som består av ett varierat kulturlandskap längs Drentsche å med inslag av skog och hedar. Skogsmarken har stora rekreativa värden och det är främst de torra hedarna som hyser höga naturvärden. Här finns inte något besökscenter men väl flera angöringsplatser med informationsskyltar.

 • De Alde Feanen nationalpark

  De Alde Feanen nationalpark

  I norra Holland ligger nationalparken De Alde Feanen som består av ett stort våtmarksområde. Området är ganska svårtillgängligt utan båt men det finns några strövstigar i anslutning till besökscentret i Koaidyk semesterby.

 • Texel

  Texel

  I norra Holland sträcker sig en rad med öar längs med kusten och bildar de Friisiska öarna. Texel är den södra och största ön i kedjan. De västra delarna med relativt orörda dynlandskap är skyddat som nationalpark medan övriga östra delar främst består av odlingsmark. Två större samhällen finns på ön med De Koog i […]

 •  
 • Zuid Kennemerland nationalpark

  Zuid Kennemerland nationalpark

  Längs kusten väster om Amsterdam finns ett större dynlandskap med sandhedar med ökat inslag av skog inåt land. Området har från 1600-talet varit ett populärt ställe med stora sommarresidens för Amsterdams rika familjer vilket har bevarat området från exploatering. Dynlandskapet har flera olika vegetationsformer från sandstranden, över de levande dynerna, hedar, buskrika dyner och innerst […]

 • Oostvaardersplassen

  Oostvaardersplassen

  På invallad mark intill Hollands största lagun norr om Amsterdam har det skapats ett stort naturreservat där de stora betesdjuren får forma förutsättningarna. Stora hjordar med kronhjort, vilda hästar och nötkreatur strövar fritt på gräshedarna med stora våtmarksområden. Fågellivet är mycket rikt med bland annat skedstork, ägretthäger och havsörn. I östra kanten finns ett trevligt […]

 • Sallandse Heuvelrug nationalpark

  Sallandse Heuvelrug nationalpark

  Ett i raden av sandiga dynlandskap som skyddats som nationalpark i Holland. De magra sandiga markerna gör att området inte har odlats upp och skogsplantering har omfört en del öppna hedar till skogsmark. Skogen är kraftigt påverkad av skogsbruk medan de stora hedarna har höga naturvärden. I den centrala delen finns en höjdsträckning som erbjuder […]

 •  
 •