Archive for the ‘Europas natur’ Category

 • Vesuvio nationalpark

  Vesuvio nationalpark

  Vesuvios är en av Europas mest kända vulkaner genom utbrottet år 79 då bland annat Pompei och Herculeum täcktes av aska och bevarades för framtiden. Vulkanen har haft utbrott fler gånger sedan dess och det 1281 meter höga berget har en speciell flora och fauna som tillsammans med de geologiska förutsättningarna gjort att området skyddats […]

 • Citulo i dell´Alta Murgia nationalpark

  Citulo i dell´Alta Murgia nationalpark

  En relativt ung nationalpark som omfattar en kalkstensplatå i sydöstra Italien mellan Bari och Matera. De torra hedarna är steniga och domineras av det vackra gräset stipa. Naturlig skog är sällsynt på sluttningarna men här finns en del planterad barrskog också. Flera vägar korsar platån och gör området relativt lättillgängligt. Det finns flera parkeringsplatser med […]

 • Pollino nationalpark

  Pollino nationalpark

  Pollini i södra Italien är landets största nationalpark och omfattar ett stort bergsområde med flera toppar på över 2200 meter. Det är inte långt till kusten både i söder och väster och skillnaderna mellan klimat och vegetation på kustslätterna och  bergsområdena är stora. I bergen finns omfattande skogsområden med bland annat stora bokskogar men även […]

 •  
 • Nationalparken Appennino Lucano

  Nationalparken Appennino Lucano

  En av Italiens nyare nationalparker ligger mellan de äldre Cilento och Pollini och utgörs av Appeninernas bergsrygg längs den Italienska halvön. Topparna är inte lika höga som i de båda andra större nationalparkerna men ger ändå förutsättningar för en rik natur med stora ädellövskogar och betesmarker. Vid mitt besök regnade det nästan hela tiden (nästan […]

 • Cilento nationalpark

  Cilento nationalpark

  Söder om Neapel i Italien ligger nationalparken Cilento som är relativt stor och sträcker sig från havet upp i Appeninerna med toppar på över 1700 meter. Jag valde den lilla staden Piaggine som bas för besöket och gjorde vandringar i bergen sydöst om staden. Området genomkorsas av flera bergskedjor med främst kalksten som ger upphov […]

 • Dwingelder weld nationalpark

  Dwingelder weld nationalpark

  Nationalpark i norra Holland med främst skogsmark påverkad av skogsbruk med inslag av sandiga hedar med rik biologisk mångfald. Ett trevligt besökscenter ligger i parkens södra del. Området är mycket populärt rekreationsområde med många cykelleder och vandringsleder.

 •  
 • Drents Friese Wold nationalpark

  Drents Friese Wold nationalpark

  En typisk holländsk nationalpark med brukad skog och sandiga hedar i norra delen av landet. Parken har ett trevligt besökscenter i södra delen med vandrings- och cykelleder över hedmarkerna. Fortfarande kan man se herdar valla fåren med vallhundar på heden.

 • De Weerribben nationalpark

  De Weerribben nationalpark

  Nationalparkerna ligger tätt i norra Holland och den södra i en rad av tre är De Weerribben som är ett stort sjö- och våtmarksområde. Fågellivet är rikt i området med bland annat svarttärna, hägrar och änder. Ett trevligt besökscenter ligger vid Jansklooster och har flera strövstigar som gör det lättare att uppleva området. Enklast att […]

 • Drentsche Aa nationalpark

  Drentsche Aa nationalpark

  I norra Holland ligger nationalparken Drentsche Aa som består av ett varierat kulturlandskap längs Drentsche å med inslag av skog och hedar. Skogsmarken har stora rekreativa värden och det är främst de torra hedarna som hyser höga naturvärden. Här finns inte något besökscenter men väl flera angöringsplatser med informationsskyltar.

 •  
 •