Skåneleden

Skåneleden är över 130 mil lång och sträcker sig över större delen av landskapet. Leden består av fem delleder SL1 Kust till kustleden, SL2 Nord till sydleden, SL3 Ås till åsleden, SL4 Österlenleden och LS5 Öresundsledens samt den nya SL6 Vattenrikeleden som inte finns med på kartan.

Fram till år 2021 har jag vandrat drygt 300 kilometer av Skåneleden, främst Ås till och och Österlenleden vilket motsvarar 1/4 av alla leder. Våren 2021 har jag vandrat Öresundsleden och sedan fortsätta hösten 2021 med Från nord till Syd och har vid slutet av 2021 gått 850 kilometer. Återstår cirka 400 kilometer under 2022 för att fullfölja hela Skåneleden.