Tokyo

Tokyo är världens största stadsbildning med någonstans över 30 miljoner invånare. Det administrativa Tokyo är betydligt mindre men har vuxit ihop med kringliggande städer, bland annat Japans näst största stad Yokohama. Den central delen har endast 8 miljoner invånare. Det genomsnittliga huset är endast 2-5 våningar högt men utspridda i grupper ligger skyskrapor samlade kring kollektivtrafiknaven. Tokyo har inte ett centrum utan mer än 10-talet stora och 100-tals små centrum. Vad som också utmärker staden är den kaosartade variationen i höjd på husen. Det ligger envåningshus intill 50 våningshus och allt verkar sakna någon tanke på planering. Det finns dock lagstiftning kring skuggeffekter men ibland undrar man.

Den enorma ansamlingen av människor innebär en utmaning för trafiklösningar. Kollektivtrafiken är utmärkt och gör det förhållandevis lätt att ta sig runti staden. Centralt är den cirkelformade järnägslinjen Yamanote som knyter ihop de viktigaste stadsdelarna och som är länkat med ett omfattande tunnelbanenät, pendeltåg in till staden samt busstrafik mellan stationerna. Biltrafiken har korkat igen för länge sedan och redan på 1960-talet byggdes de omfattande motorvägarn på pelare över gatorna och kanalerna i staden. Det har även byggts monorail på pelare och snabbtåget shinkansen går också på pelare över långa sträckor i tätorten. Centralt i kollektivtrafiknätet ligger Tokyo centralstation men även Ueno och Shinagawa utgör stationer på snabbtågsnätet och Shinjuku i öst är världens mest trafikerade station med över 2 miljoner resande dagligen.

Det är inte lätt att hitta i staden på adresser verkar ha slumpats ut och måste innebära en mardröm för brevbärare. Ofta får man utgå från någon känd byggnad eller plats och förklara från denna. Staden är väldigt urban och tät och ofta har arkitekter fått leka fritt med stål, glas och betong utan så stor hänsyn till vad som ligger bredvid. Hus har inte så lång livslängd i Japan och rivs ofta efter bara 30 år. Förtätningen pågår fortfarande och man ser ständigt byggkranar i verksamhet runt om i staden.

Tokyo är en av världens tryggaste städer och mycket få rån eller våldshandlingar drabbar turister. Man ser alla åldrar och ensamma kvinnor ute nästan överallt till sent på kvällen. Många jobbar sent och det är alltid mycket människor ute på stan och på tåg och bussar. De små polisstationerna i gathörn runt om i staden bidrar också till att ge en tryck stämning. De flesta japaner är också välklädda och artiga även om de lever under knappa förhållanden. Den organiserade brottsligheten ser man sällan som turist.

Att upptäcka staden

För att få en överblick över staden föreslår jag att börja med någon av utsiktsplatserna, Tokyo tower, Sky tree eller Stadshuset där den sista dessutom är gratis. Det finns flera höghus där man kan komma upp högt och få fin utsikt runt om i staden men ofta måste man sitta på kafé eller restaurang. Från utsiktsplatserna kan man orientera sig och lära sig de olika landmärkerna. Via ringlinjen kan man sedan besöka de viktigaste stadsdelarna kring Tokyo station, Shinjuko, Shibuya och Uena. En bra början är också att besöka stadsmuseet i nordöstra delen av centrum i den spektakulära byggnaden på fyra ben. Här får man en bra bakgrund kring stadens historia och olika delar. Det är också trevlig att ta en båttur på floden och ut i hamnområdet för att få en överblick av denna del av staden. Ett besök vid templen i Akasuka hör också till liksom något museum och någon av de många fina trädgårdarna. Tokyo har 100-tals museer som kretsar kring alla tänkbara teman. De mest kända är nationalmuseet och naturhistoriska museet i Uenoparken samt flera av de fina konstmuseerna. Bland de mer suspekta hör cigarettändarmuseet och parasitmuseet.

Tokyo

 

 
 

Comments are closed.