Archive for the ‘Sveriges nationalparker’ Category

 • 2 Bullerö 2017

  2 Bullerö 2017

  Tre dagar i månadsskiftet juli-augusti tillbringade jag på Bullerö i Nämndö skärgård som är föreslagen som nationalpark. Här finns ett enkelt vandrarhem med fem rum i två gamla hus, utedass och en mysig bastu som kan lånas när så önskas.

 • Åsnens övärld

  Åsnens övärld

  Den västra delen av sjön Åsnen med sina många öar och uddar blev Sveriges senaste nationalpark 2018. I nationalparken ingår områden som tidigare var skyddade som naturreservat i bland annat Bjurkärrs bokskog och Västra Åsnens övärld med bland annat Europas tätaste bestånd av fiskgjuse. Området är väl försett med campingplatser och stugbyar för att ta emot stora […]

 • Sveriges nationalparker

  Sveriges nationalparker

  Sverige var först i Europa med att bilda nationalparker och hela nio parker bildades 1909. Flertalet av dessa parker är stora klassiska fjällområden som Abisko, Stora Sjöfallet, Sånnfjället, Pieljekaise och Sarek. Men även några mindre bildades, bland annat Ängsö i Stockholms skärgård. Fram till 1962 bildades ytterligare sju parker men sedan blev det ett uppehåll fram […]

 •  
 • Djurö nationalpark

  Djurö nationalpark

  Mitt ute i Vänern ligger Sveriges mest isolerade skärgård med Djurö som huvudö. Nationalparken bildades 1991 och består av ett 30-tal öar och kringliggande innanhav omfattande 2400 hektar. Djurö har haft bofast bebyggelse och det finns idag tre hus, två för uthyrning, och den gamla jaktvillan. Fyren står på nordvästra stranden intill fyrvaktarbostaden. Ön domineras […]

 • Töfsingdalens nationalpark

  Töfsingdalens nationalpark

  Töfsingdalens nationalpark ligger i norra Dalafjällen omgiven av Långfjällets naturreservat. Nationalparken ligger på en sydsluttning ner mot Storån och Töfsingån och består av blockrik morän med gles gammal tallskog där det står många torrakor och högstubbar. Området är relativt isolerat och nås lättast från Grövelsjöns fjällstation 13 km söderut.

 • Vaddvetjåkka nationalpark

  Vaddvetjåkka nationalpark

  Vaddvetjåkka nationalpark ligger nordväst om Torneträsk intill norska gränsen och är den nordligaste av landets nationalparker. Parken domineras av en fjällrygg med några glaciärer som avgränsas av djupa bäckdalar i väst och öst. I söder breder stora myrmarker och meandrande vattendrag ut sig med rikt fågelliv. Delar av parken består av kalkberg med landets djupaste […]

 •  
 • Tresticklans nationalpark

  Tresticklans nationalpark

  Tresticklands nationalpark består av ett stort väglöst område på gränsen till Norge i Dalsland, strax nordväst om Ed. Topografin är speciell med ett stort antal urbergsryggar i nord-sydlig riktning med mellanliggande sprickdalar där bland annat sjön Tresticklan ligger. Hela området påminner om en tvättbräda. Det är lätt att gå på de slipade bergsryggarna i nord-sydlig […]

 • 149 Haparanda sandskär

  149 Haparanda sandskär

  Nationalparken Haparanda Sandskär utgör en del av skärgården i inre delen av Bottenviken. Havet är grunt med flacka öar uppbygda av sand, sten och grus. Landhöjningen är som högst i landet med hela 9 milimeter per år vilket innebär närmare metern varje 100 år. Nationalparken bildades 1995 för att bevara den unika naturen.  Parken har […]

 • Padjelanta nationalpark

  Padjelanta nationalpark

  Nationalparken Padjelanta är landets största och täcker en yta på hela 2000 kvadratkilometer och bildades 1962. Parken gränsar till de andra stora nationalparkerna Sarek och Stora sjöfallet och utgör tillsammans med Mudduss och naturreservatet Sjaunja världsarvet Laponia. Padjelanta består främst av en sjörik högplatå med rik flora och fauna. Parken gränsar till Norge i väster […]

 •  
 •