Archive for the ‘Arkitektur’ Category

 • Japansk koloni

  Japansk koloni

  I slutet av maj 2010 köpte jag en koloni på Sankt Hans koloniområde i norra Lund. Mitt mål var att bygga ett japanskt tehus samt en japansk trädgård kring huset. Första året blev huset klart utvändigt och ett av de tre trädgårdsrummen färdigställdes. Under 2011 fortsätter arbetet invändigt med shoji (pappklädda skjutdörrar), pentry&garderob samt tatamimattor. Huset och […]

 • Sociotopinventering

  Sociotopinventering

  Sommaren 2015 genomförde jag en inventering av sociotoper i Kristianstads kommun tillsammans med två projektanställda medarbetare. Jag var projektledare och sammanställde rapporten som gavs ut som en av 12 rapporter i projektet med Grönplan för kommunen.

 • Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Sommaren 2016 genomförde jag en landskapsskaraktärsanalys i samarbete med kollegor vid Kristianstads kommun inom projektet med Grönplan för kommunen. Landskapsanalysen där jag är författare och redaktör, presenterades i en av 12 rapporter för grönplanen hösten 2016.

 •  
 • Lillbo

  Lillbo

  Under 2010 fick jag i uppdrag att rita en tillbyggnad till ett fritidshus som några vänner äger. Bygglovshandlingar lämnades in hösten 2010 och bygglov beviljades. Byggarbetet skedde våren 2011 och tillbyggnaden med sovrum, duschrum och wc stod klart sommaren 2011.

 • Sinarps kvarnhus

  Sinarps kvarnhus

  Under åren 2005-2008 har jag hjälpt mina vänner Lina och David i Sinarp att bygga om kvarnen på deras gård. Jag gjorde bygglovshandlingarna och sedan har vi i olika omfattning arbetat med de olika arbetsmomenten för att genomföra byggprojektet. Arbetet har varit mycket spännande och inneburit moment av en mängd olika handverk, från kallmurning och […]

 • Atriumhus

  Atriumhus

  Under flera år har jag skissat på ett atriumhus. Konceptet är inspirerat av den kringbyggda skånegården men med ett renskalat modernistiskt formspråk. Planlösningen kretsar kring den öppna gården i mitten och mycket av ljuset till rummen kommer därifrån. Skissandet har resulterat i flera olika versioner och en av dessa gjorde jag en modell på.

 •  
 • Lilla Björket

  Lilla Björket

  Förslag till ombyggnad av fastighet i Lilla Björket sydöst om Klippan. Ändrad planlösning, tillägg med kupor och burspråk, återställa fasaden i äldre stil. Modellbygge och skisser presenterades för uppdragsgivaren.

 •