Archive for the ‘Skånsk skyddad natur’ Category

 • Klagshamnsudden

  Klagshamnsudden

  Kommunalt naturreservat bildat 2019-05-23 i Malmö kommun omfattande 132,2 hektar. Klagshamnsudden har skapats av människan genom att kalksten som brutits i stenbrottet innanför udden deponerades på udden för att skapa en utskeppningshamn för kalkstenen. Den exponerade kalkstenen har skapat unika förutsättningar för floran med många sällsynta arter.

 • Brantaberg – Oreberget

  Brantaberg – Oreberget

  Statligt naturreservat bildades 2019-05-09 i Hässleholms kommun omfattande 37,9 hektar. Området består av stora bokskogar i ett kuperat avsnitt av Nävlingeåsens norra sluttning nära Vanneberga och Vinslöv. I området finns strövstigar och flera bäckar som rinner ner för sluttningarna. Angöring med bil finns i öster en bit utanför reservatet med anslutande stig.

 • Torups bokskog

  Torups bokskog

  Statligt naturreservat bildat 2019-05-07 i Svedala kommun omfattande 180,4 hektar. Torups bokskog är en av de större bokskogarna i Skåne och samtidigt ett av de mest välbesökta friluftsområdena. Området ägs av Malmö kommun och här finns omfattande service och strövstigar för besökare. Den gamla bokskogen har höga biologiska värden med många sällsynta och hotade arter.

 •  
 • Skogshusets enefälad

  Statligt naturreservat bildat 2019-04-01 i Sjöbo och Ystads kommun omfattande 51,5 hektar.

 • Stora Bjälkarp

  Stora Bjälkarp

  Statligt naturreservat beslutades bildas 2019-02-16 i Östra Göinge kommun omfattande 29 hektar. Området domineras av äldre bokskogar på nordöstra sidan av sjön Tydingen. Området är stenrikt och flera fina stengärdsgårdar finns i området.

 • Sjunnerup

  Sjunnerup

  Statligt naturreservat som bildades 2019-01-31 i Höörs kommun och omfattar 19,2 hektar.

 •  
 • Flädie rev

  Flädie rev

  Kommunalt naturreservat bildat 2018-12-13 i Lomma kommun och omfattar 180,4 hektar.

 • Strandhusens revlar

  Strandhusens revlar

  Kommunalt naturreservat bildat 2018-12-13 i Lomma kommun och omfattar 345,3 hektar.

 • Hörröds utmark

  Hörröds utmark

  Naturreservat bildat 2018-11-15 i Kristianstads kommun och omfattar 6,0 hektar.

 •  
 •