Trollkarlen i Kreml

Den Schweiz-Italienske författaren och journalisten Guiliano Da Empoli har skrivit en faschinerande skildring av livet i maktens Ryssland under de senaste 35 åren med historiska tillbakablickar. Det är med stor intelligens och kunskap om Rysslands maktelit som han genom den pensionerade rådgivaren till ”tsar” Putin, Vadim Baranov, berättar hans historia och drivkrafterna bakom den politiska utvecklingen. Oftast är han mycket kritisk till de beslut som fattas men genomför ändå uppdragen med stor beslutsamhet eftersom det ligger i hans natur. Makten utövas genom rädslor för ”tsarens” agerande och ständig jakt efter bekräftelse i knivskarp konkurrens. Berättelsen bygger på en verklig karaktär i form av Putins tidigare rådgivare, Vkaduslav Surkov. Boken har blivit en enorm succe i Frankrike med över 500 000 sålda exemplar och flera utmärkelser. Boken ger också svidande kritik mot västvärldens agerande och maktutövande ur ett ryskt perspektiv som kan vara värt att fundera över. Det blir ett högt betyg med 4:a (av 5) för en mycket intelligent berättelse med många filosofiska slutsatser. Den dystropiska framställningen av framtiden i slutet av boken är tyvärr ganska realistisk, där maskinerna tar makten över människorna genom diktaturernas försorg och genom kommersialismens konsekvenser.