Archive for the ‘Aktuellt’ Category

 • Friskens fotogömsle i Vittskövle

  Friskens fotogömsle i Vittskövle

  Söndagen den 11 november fick jag möjligheten att inviga årets säsong i Friskens fotogömsle i Vittskövle. Det var en grå och dyster dag som övergick i regn på eftermiddagen. Jag anlände till Vittskövle innan klockan 6 och blev visad fram till gömslet och fick instruktioner om hur gömslet fungerar. Sedan blev det en väntan på […]

 • Vallastaden

  Vallastaden

  Den 2-24 september 2017 anordnar Linköpings kommun en stor bomässa i Vallastaden i anslutning till universitetsområdet. 1000 bostäder har byggts i en mycket småskalig stadsplan med ett 40-tal byggherrar av olika storlek på ett 80-tal tomter. Stadsplanen har gjorts av Okidoki Arkitekter som vann en tävling 2012 med förslaget Tegar. Här blandar man  flerfamiljshus med […]

 • Japansk koloni

  Japansk koloni

  I slutet av maj 2010 köpte jag en koloni på Sankt Hans koloniområde i norra Lund. Mitt mål var att bygga ett japanskt tehus samt en japansk trädgård kring huset. Första året blev huset klart utvändigt och ett av de tre trädgårdsrummen färdigställdes. Under 2011 fortsätter arbetet invändigt med shoji (pappklädda skjutdörrar), pentry&garderob samt tatamimattor. Huset och […]

 •  
 • Skyddad natur i Skåne

  Skyddad natur i Skåne

  Under många år har jag både i tjänsten och på fritiden besökt alla skånes skyddade områden för att fotografera och uppleva den fina naturen. I dagsläget är ca 300 naturreservat, 8 naturvårdsområden och tre nationalparker skyddade i Skåne. Nya områden skyddas hela tiden och på Länsstyrelsens hemsida finns förslag till nya reservat som med stor sannolikhet blir […]

 • Europas natur

  Europas natur

    I över 20 år har jag arbetat på en guide till Europas natur. Projektet startade när jag var förlagssekreterare i Fältbiologerna och har sedan fortsatt med varierande intensitet. Två gånger har Bonniers varit intresserade men hoppat av. Våren 2010 visade förlaget Vildmarksbiblioteket intresse och i oktober 2010 skrev vi konktrakt på en bok som […]

 • Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Sommaren 2016 genomförde jag en landskapsskaraktärsanalys i samarbete med kollegor vid Kristianstads kommun inom projektet med Grönplan för kommunen. Landskapsanalysen där jag är författare och redaktör, presenterades i en av 12 rapporter för grönplanen hösten 2016.

 •  
 • Guide till backlandskapet

  Guide till backlandskapet

  Under åren 2004-2007 arbetade jag intensivt med en guide till natur- och kulturlandskapet i det Sydvästskånska backlandskapet. Guide beskriver ett 100-tal utflyktsmål indelade i de tidsepoker som de representerar. Under 2016 har jag åter tagit tag i manuskriptet och hoppas kunna ge ut boken på eget förlag under hösten.

 • Upptäcktsfärder i det sydvästskånska backlandskapet

  Upptäcktsfärder i det sydvästskånska backlandskapet

  Under min vistelse i Tokyo 2003-2004 ägnade jag tid åt att skriva en bok om backlandskapet utifrån landskapets olika ”årsringar”. Olika epoker har lämnat olika spår efter sig och genom att försöka förstå spåren ges en spännande insikt i äldre tiders landskap och markanvändning. Jag ägnade också mycket tid sommaren innan och efter att cykla […]

 • Skånska landskapsförändringar

  Skånska landskapsförändringar

  Under 2013 arbetar jag och fotografen Sven Persson med en ny bok om Skånska landskapsförändringar. I samarbete med Naturskyddsföreningen i Skåne och Gunnar Weimarck används fotografierna som Gunnar och hans far Henning Weimarck tog på 1950-talet. Utifrån ett 40-tal av dessa bilder har Sven återbesökt platserna och tagit nya bilder. Bildparen visar tydligt på de […]

 •  
 •