Archive for the ‘Naturvård’ Category

 • Strategi RÅSK

  Strategi RÅSK

  Romeleås- och Sjölandskapskommittén gav mig fortsatt uppdrag efter kunskapssammanställningen att sammanställa en strategi för det fortsatta arbetet i samverkan med medlemmarna i kommittén och andra berörda organisationer. En färdig strategi antogs i maj 2018.

 • Kunskapssammanställning RÅSK

  Kunskapssammanställning RÅSK

  Romeleås- och Sjölandskapskommittén gav mig i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning för riksintresset i södra Skåne som är utpekat för sina höga natur- och kulturmiljövärden som underlag för friluftsliv och turism. En rapport presenterades och godkändes i april 2017 av kommittén som består av sju kommuner i södra Skåne, länsstyrelsen och Region Skåne.  

 • Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Hösten 2016 gjorde jag en sammanställning av förutsättningarna för friluftslivet i Kristianstads kommun som en av 12 underlagsrapporter för grönplanen. Rapporten publicerades i slutet av hösten 2016.

 •  
 • Sociotopinventering

  Sociotopinventering

  Sommaren 2015 genomförde jag en inventering av sociotoper i Kristianstads kommun tillsammans med två projektanställda medarbetare. Jag var projektledare och sammanställde rapporten som gavs ut som en av 12 rapporter i projektet med Grönplan för kommunen.

 • Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Sommaren 2016 genomförde jag en landskapsskaraktärsanalys i samarbete med kollegor vid Kristianstads kommun inom projektet med Grönplan för kommunen. Landskapsanalysen där jag är författare och redaktör, presenterades i en av 12 rapporter för grönplanen hösten 2016.

 • Naturvårdsarbetet i Japan 2013

  Naturvårdsarbetet i Japan 2013

  Under 2013 har jag fått ett resestipendium från Stiftelsen för studier av japanskt samhällsliv för att studera naturvårdsarbetet i Japan. Resultatet finns nu sammanställt i en rapport för de som är intresserade: Rapport 2014 mini Studien har främst bestått av möten och intervjuer med naturvårdsorganisationer i Japan samt enskilda naturvårdsengagerade personer. Dessa har föreslaget ett […]

 •  
 • Grönstruktur i Skåne

  Grönstruktur i Skåne

  Under 2011 var jag anställd på halvtid på Region Skåne för att uppdatera ”Strategier för en grön struktur i Skåne”. Resultatet blev ”Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur”. Rapporten skall vara ett underlag för kommunerna i deras översiktliga planering och vill särskilt lyfta samband i landskapet, både ekologiska och rekreativa.

 • Skånes natur 100 år

  Skånes natur 100 år

  Skånes Natur under 100 år Skånes natur – under 100 år – är den senaste av det 10-tal böcker jag varit med att ta fram de senaste åren. Boken är utgiven av Naturskyddsföreningen i Skåne inför 100-års jubileet år 2010 och speglar naturens förändringar genom ett 20-tal artiklar och fotografier. Till boken medföljer en utflyktskarta […]

 • Konferensen Biologisk mångfald i Skåne

  Konferensen Biologisk mångfald i Skåne

  Helgen den 20-21 november anordnades konferensen Biologisk mångfald i Skåne som ett samarbetsprojekt mellan Naturskyddsföreningen i Skåne, Lunds botaniska föreningen, Skånes ornitologiska föreningen, Entomologiska föreningen i Lund, Skånes mykologiska förening, Länsstyrelsen i Skåne och Studiefrämjandet i Skåne-Blekinge. Konferensen hölls i Höllviken på Falsterbo kursgård och hade ett 20-tal föredragshållare under två dagar. De 150 platserna […]

 •  
 •