Nollsummespelet

Alf Hornborg är professor emeritus i Humanekologi vid Lunds Universitet och har gett ut flera böcker om miljö- och rättvisefrågor. Hans bakgrund är antropologi men han eftersträvar som i humanekologin ett tvärvetenskapligt synsätt på de stora globala utmaningarna. Denna bok kom ut år 2015 och handlar om ”teknikfetischism och global miljörättvisa”. Grundtanken är att våra invanda tankemönster behöver ifrågasättas när det gäller vad teknik och ekonomiskt tillväxt egentligen är. Teknik är inte neutral och växer fram i relation till många samhällsfaktorer och inte minst resurstillgång. Ekonomisk tillväxt och nuvarande kapitalism förutsätter ojämnlighet inom och mellan länder. För att kunna nå miljörättvisa krävs en förändrad syn på pengar och teknik. Alf Hornborg lyfter många viktiga frågor och ifrågasätter väl etablerade myter vilket är vällovligt men samtidigt är det tungt att ta sig igenom de knappt 300 sidornas akademiska språkbruk. För att nå ut till en bredare publik hade en annan form och lättare språk underlättat. Det blir betyg 3 (av 5) för ett viktigt inlägg i diskussionen kring de globala utmaningarna.