Attityder till miljöfrågor

Andreas Nilsson och Johan Martinsson är forskare inom psykologi och statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har gett ut boken genom studentlitteratur. De försöker förklara vad attityder är och hur det påverkar stora globala utmaningar som klimatfrågan. De ger också inblick i hur svenskars attityder har förändrats över tid och vilken roll massmedia har för attityder till miljöfrågor. Boken vänder sig i första hand till studenter men är intressant för många som verkar inom opinionsbildning och samhällsfrågor. Det är en lagom lång och pedagogiskt upplagd bok som ger värdefull kunskap i ett ämne som inte är så väl beskrivet. Det blir betyg 3 (av 5). Boken lånades på Lunds stadsbibliotek i slutet av januari 2024.