Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Skånes bästa torg — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Skånes bästa torg

 

2019 presenterade Jernhusen en rapport som konsultbolaget Spacescape gjort om stadskvalitetsindex som jag tyckte var mycket spännande. Här fanns ett konkret redskap för att diskutera kvaliteter i det urbana stadsrummet. Jag provade metodiken på offentliga platser i Kristianstad och tyckte det var lovande. Kvaliteter och brister blev tydliga även om det främst är mätbara parametrar som tas med. För att hitta inspiration till utveckling av offentliga platser i Kristianstad började jag besöka andra kommuner och tätorter i Skåne vilket intensifierades under pandemin då jag inte kunde resa ut i Europa. Sommaren 2020 beslutade jag mig för att göra en sammanställning av Skånes bästa offentliga platser och se om någon var intresserad av att publicera denna. Arbetet fortskrider hösten 2020 och ett första utkast finns nedan. Synpunkter mottages tacksamt.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4