Skogshusets enefälad

 

Statligt naturreservat bildat 2019-04-01 i Sjöbo och Ystads kommun omfattande 51,5 hektar. Tidigare var området kyrkligt reservat och innehåller ett vackert kulturlandskap med fäladsmarker, skogspartier och mindre odlingsmarker. Här finns många småvatten som är klassiska lokaler för klockgroda och lövgroda. Tillgängligheten är ännu inte så god och från parkeringen får man själv hitta vägen och ta sig över stängsel.

 
 
 

Comments are closed.