Stadsdelen Altstad i Freiburg

 

Freiburg har blivit en av Europas föregångare när det gäller hållbar stadsutveckling. Redan på 1960-talet började miljöengagemanget i samband med kärnkraftsetablering. Därefter har arbetet intensifierats och omfattar nu alla hållbarhetsaspekter men energifrågor och transporter har varit mycket i fokus. Här finns också en tradition att jobba med social hållbarhet och inkludera medborgarna i stadsutveckling. Det är inte ovanligt med kollektivbyggande och småskaliga byggprojekt med stort inflytande från de boende. Idag bor det 220 000 invånare i staden vilket troligen är en mycket bra storlek för att kunna jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. Staden omges av vackra gröna kullar och berg som övergår i de klassiska skogarna Schwarzwald i öster.

Den gamla stadsdelen förstördes nästan helt under andra världskrigets slutskede men byggdes upp nästan helt igen efter kriget. Enligt uppgifter i stadens informationsmaterial var det bara tre städer i Tyskland där man valde att bygga upp hela den historiska stadskärnan igen. Idag har Freiburg en mycket tilltalande central stadsbebyggelse där nästan alla gator har gjorts om till gågator, cykelgator och där spårvagnen tar sig fram. Parkeringsgarage finns vid infarterna till den historiska centrala staden. Här finns ett mycket stort utbud av uteserveringar och eftersom det är en universitetsstad med universitetet i centrum finns här många ungdomar. Mest positivt överraskande var dagvattenkanalerna som fanns i nästan alla gatumiljöer i Altstad. I ena eller båda sidorna av tidigare gator ligger 5o centimeter breda och nästan lika djupa stensatta kanaler nedsänkta i gatorna med broar framför entréer till affärer och infarter till gårdar. Det kan verka upplagt för skador och hade nog varit svårt att genomföra i det överbeskyddande svenska städerna. Dock är inslaget av porlande vatten mycket tilltalande när man rör sig i Altstad.

Den andra saken som slår en som besökare är den stora omsorgen om markbeläggningarna som oftast består av småsten som används som mosaik med olika mönster och även illustrationer som för vänorterna i gatan framför rådhuset. Trots gatustetn är beläggningen förvånansvärt slät och ger inta större problem att rulla sin hjulförsedda väska.

 
 
 

Comments are closed.