Stadsdelen Rieselfeld i Freiburg

 

Detta var en tidig större utbyggnad av staden med hållbar stadsbyggnad som började på 1990-talet. Totalt omfattar stadsdelen 70 hektar och påminner ganska mycket om svenska exempel som Hammarby sjöstad och norra djurgårdsstaden. Flertalet kvarter är slutna och har 4-5 våningar. Centralt i stadsdelen går spårvägen längs huvudgatan där det ofta finns verksamheter i gatuplanet. Tre hållplatser på spårvägen genom området har torgplatser och offentliga byggnader som kulturhus, skolor, bibliotek etc. Flertalet kvarter har bilparkering i källarplan och det finns även besöksparkeringar längs alla gator. Totalt finns cirka 1 bil per bostad i området vilket är betydligt mer än i stadsdelen Vuban (cirka 500 biler per 1000 invånare). Många gator kantas av träd och man har försökt spara så många äldre träd som möjligt vid exploateringen. Alla kvarter har en privat grön kant längs fasaden som ofta sammanfaller med balkongernas djup. Det blir därför tydligt med privata platser närmast fasaden både inne på gårdar och ut mot gator, halvprivata gårdar, halvoffentliga platser i gatumiljö och offentliga platser vid torg och parker. Hållplatslägena på spårvagnen kantas ofta av offentliga platser så att torgen sträcker sig över spårområdet och knyter samman de båda sidorna.

 
 
 

Comments are closed.