Stadsdelen Vauban i Freiburg

 

Detta är den senaste större utbyggnaden av en hållbar stadsdel i Freiburg. Stadsdelen ligger en tidigare fransk militärförläggning och delar av kasernbyggnaderna finns kvar och är studentbostäder. Stadens effektiva spårvagnsnät gör att kollektivtrafiken är mycket fördelaktig. Dessutom har staden satsat hårt på bilpooler och avtal med invånarna som inte har bil för att få ner antalet parkeringsplatser. Stadsdelen har endast 150 bilar per 1000 invånare vilket är extremt lågt i Europa. Mycket bra cykelvägar bidrar också till det låga bilberoendet. Stadsdelen har satsat mycket på hållbar energi med många låg- eller passivenergihus och solfångare som bidrar till energin. Grönskan är påtaglig trots den höga exploateringsgraden och även stadsradhusgatorna är riktigt lummiga. Här finns få slutna kvarter utan flertalet huskroppar är fristående längor som utnyttjar solljuset på bästa sätt. Dagvatten leds i öppna diken och lite mark är hårdgjord. Biltrafiken kommer fram på flertalet gator men hastigheten är endast 30 kilometer per timma. Vid entrén till området ligger ett ekologiskt hotell och dagligvarubutik samt ett stort parkeringshus som försörjer halva stadsdelen Totalt bor det idag cirka 5000 invånare i Vauban.

 
 
 

Comments are closed.