Skånes landskap i förändring

 

Under 2013 skrev jag texterna till boken ”Skånes landskap i förändring” där Sven Persson fotograferade och Lollo Persson gjorde layout. Boken bygger på Henning och Gunnar Weimarcks bilder från 1950-talet som Sven tagit om 60 år senare och jag beskriver de landskapsförändringar som skett i Skåne. Tiden kring 1950-talet är intressant eftersom de stora samhällsförändringarna just startade. Biltrafiken var fortfarande sparsam och jordbruket hade inte rationaliserats. Städernas miljonprogram och villamattor hade ännu inte rullats ut och kraftledningarna och vindkraftverken saknades. Det är mycket som hänt under 60 år och det historiska perspektivet är viktigt för att kunna förutse och påverka de förändringar som sker idag. Boken kan beställas genom Swelo och Sven visar gärna bildspel med spännande övertoningar av landskapsförändringar under 60 år.

Atsugi

 
 
 

Comments are closed.