Upptäcktsfärder i det sydvästskånska backlandskapet

 

Under min vistelse i Tokyo 2003-2004 ägnade jag tid åt att skriva en bok om backlandskapet utifrån landskapets olika ”årsringar”. Olika epoker har lämnat olika spår efter sig och genom att försöka förstå spåren ges en spännande insikt i äldre tiders landskap och markanvändning. Jag ägnade också mycket tid sommaren innan och efter att cykla runt i landskapet för att fotografera och besöka olika arkiv. Det var min förhoppning att hitta något förlag som var intresserat av att ge ut boken men tyvärr blev det inte så. Under min andra vistelse i Tokyo 2013-14 blev jag uppmärksam på mitt manus som inte kommit till användning och noterade även att PageMaker filerna inte gick att skriva ut eller göra pdf av. Därför la jag några veckor 2014 på att göra en ny enkel layout i Microsoft Publisher för att kunna sprida materialet. Det är nu 10 år gammalt och en del har blivit inaktuellt. Det kan också finnas en del felaktigheter eftersom texterna inte är faktagranskade eller korrekturgranskade. Det är dock min förhoppning att någon kan ha glädje av materialet trots detta och jag har därför gjord det tillgängligt här på hemsidan.

backlandskapet kap 1-2

Backlandskapet kap 3

backlandskapet kap 4

backlandskapet kap 5

backlandskapet kap 6 del 1

backlandskapet kap 6 del 2

backlandskapet kap 7 del 1

Backlandskapet kap 7 del 2

backlandskapet kap 8

backlandskapet kap 9

backlandskapet kap 10

Omslag

 
 
 

Comments are closed.