Archive for the ‘Sveriges nationalparker’ Category

 • Blå jungfrun

  Blå jungfrun

  Blå jungfrun blev nationalpark bildades 1926 och utvidgades 1988. Idag är parken 198 hektar varav 132 hektar är hav. Den markanta granitklippan sticker upp 86 meter över havet ute i Kalmarsund mellan Öland och fastlandet. På ön finns en frodig ädellövskog på sydsluttningen samt glesa tallskogar på övriga sidor. Den röda graniten är markant och […]

 • Norra Kvills nationalpark

  Norra Kvills nationalpark

  Norra Kvills nationalpark bildades 1927 utvidgades 1989. Parken är idag 114 hektar stor och består av gammal barrskog i blockrik terräng. Norra Kvill ligger i nordöstra Småland på det småländska höglandet. Norra Kvill har tidigare varit påverkad av återkommande skogsbränder och på de gamla tallarna finns spår av äldre brandskador.

 • Ängsö nationalpark

  Ängsö nationalpark

  Ängsö nationalpark bildades 1909 och ligger i Roslagens södra skärgård strax norr om Stockholm. Parken är endast 195 hektar stor och därmed en av de minsta i landet. Ön har länge varit påverkad av betesdrift, slåtter och mindre odling men fick växa igen en hel del efter bildandet av nationalparken. Senare fick man upp ögonen […]

 •  
 • 16 Skuleskogens nationalpark

  Skuleskogens nationalpark bildades 1984. Parken är 2360 hektar stor och ligger vid höga kusten i södra delen av Västernorrlands län. Skuleskogen består av gammal barrskog och hällmarker vid den kuperade kusten. Från bergen har man en storslagen utsikt över kusten. Nationalparken är lättillgänglig och ligger intill E4 med tre entréer och ett stort naturum med […]

 • Björnlandets nationalpark

  Björnlandets nationalpark

  Björnlandets nationalpark bildades 1991. Parken är 1100 hektar stor och består av gammal barrskog med tydliga spår av bränder. Björnlandet ligger i södra delen av Västernorrlands län. Björnlandet är ett exempel på mellannorrlands måttligt kuperade skogslandskap och från högsta punkten ca 100 meter över kringliggande landskap ges en fin utsikt.

 • Pieljekaise nationalpark

  Pieljekaise nationalpark

  Pieljekaise nationalpark bildades redan 1909. Parken är 15340 hektar stor och ligger i sydöstra delen av Norrbottens län. Peiljekaise är ett avlångt och relativt flackt fjäll och består av kalfjäll och fjällbjörkskogar.

 •  
 • Muddus nationalpark

  Muddus nationalpark

  Muddus nationalpark bildades 1942 och utvidgades 1984. Parken är idag 49340 hektar stor och består främst av gammal barrskog och myrmarker. Här finns även dramatiska raviner i den södra delen av parken. Bilväg finns fram till södra delen och i kanten av den norra myrrika delen. I parken finns vandringsleder och övernattningsstugor.

 • 17 Sareks nationalpark

  17 Sareks nationalpark

  Sarek är en del av Sveriges största och mest dramatiska vildmarksområde. Nationalparken bildades 1909 och har bevarats som ett ostört och svårtillgängligt vildmarksområde. Det finns inga stugor i parken och närmaste bilväg är en dagsvandring från gränsen. Kungsleden passerar i östra kanten och underlättar besök i området. Även om landets högsta topp ligger i området […]

 • Stora sjöfallets nationalpark

  Stora sjöfallets nationalpark

  Stora Sjöfallets nationalpark bildades 1909 och gränsar till Sarek i söder. Parken omfattar dalgången och sjöarna kring själva fallen samt kringliggande fjäll och är totalt nästan 200 kvadratkilometer. På 1920-talet gjordes ett omfattande ingrepp i nationalparken då vattendraget dämdes och de imponerande forsarna bara blev en bråkdel av vad de varit. Ett av Sveriges största […]

 •  
 •