Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Ängsö nationalpark — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Ängsö nationalpark

 

Ängsö nationalpark bildades 1909 och ligger i Roslagens södra skärgård strax norr om Stockholm. Parken är endast 195 hektar stor och därmed en av de minsta i landet. Ön har länge varit påverkad av betesdrift, slåtter och mindre odling men fick växa igen en hel del efter bildandet av nationalparken. Senare fick man upp ögonen för hävdens betydelse för att bevara den rika floran och idag finns finns ängs- och hagmarker på den centrala och södra delen av ön. Övriga delar har inte betats på 100 år och består idag av gammal barr- och blandskog med höga naturvärden.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4