• Drents Friese Wold nationalpark

  Drents Friese Wold nationalpark

  En typisk holländsk nationalpark med brukad skog och sandiga hedar i norra delen av landet. Parken har ett trevligt besökscenter i södra delen med vandrings- och cykelleder över hedmarkerna. Fortfarande kan man se herdar valla fåren med vallhundar på heden.

 • De Weerribben nationalpark

  De Weerribben nationalpark

  Nationalparkerna ligger tätt i norra Holland och den södra i en rad av tre är De Weerribben som är ett stort sjö- och våtmarksområde. Fågellivet är rikt i området med bland annat svarttärna, hägrar och änder. Ett trevligt besökscenter ligger vid Jansklooster och har flera strövstigar som gör det lättare att uppleva området. Enklast att […]

 • Hortus Haren

  Hortus Haren

  Botanisk trädgård i utkanten av Groningen i norra Holland. Själva den botaniska trädgården var inte så imponerande och hade dålig skötsel men den kinesiska trädgården blev jag mycket imponerad av. Troligen en av de största kinesiska trädgårdarna i Europa. Flera byggnader, klippformationer med vattenfall, dammar och mysiga stigar som slingrar sig runt i trädgården. Här […]

 •  
 • Drentsche Aa nationalpark

  Drentsche Aa nationalpark

  I norra Holland ligger nationalparken Drentsche Aa som består av ett varierat kulturlandskap längs Drentsche å med inslag av skog och hedar. Skogsmarken har stora rekreativa värden och det är främst de torra hedarna som hyser höga naturvärden. Här finns inte något besökscenter men väl flera angöringsplatser med informationsskyltar.

 • Besökscenter De Alde Feanen

  Besökscenter De Alde Feanen

  I nationalparken De Alde Feanen finns ett ganska stort besökscenter som ligger i anslutning till en semesterby och omges av stora parkeringsytor. Närheten till naturen blir inte lika påtaglig som för många andra besökscentra vid nationalparker. I den stora byggnaden finns även restaurang och utställningslokaler. Ingången ligger på baksidan från parkeringen och gör anläggningen mindre […]

 • De Alde Feanen nationalpark

  De Alde Feanen nationalpark

  I norra Holland ligger nationalparken De Alde Feanen som består av ett stort våtmarksområde. Området är ganska svårtillgängligt utan båt men det finns några strövstigar i anslutning till besökscentret i Koaidyk semesterby.

 •  
 • Ecomare

  Ecomare

  På Texel i anslutning till nationalparken ligger ett stort besökscenter med akvarium och bassänger för sälar tumlare. Centret heter Ecomare och ligger i dynlandskapet med en stor tvåvånings byggnad och bassänger i väster med källarlokal som gör det möjligt att se djuren under vatten. Utställningen är stor och omfattar både kulturhistoria och naturhistoria.

 • Texel

  Texel

  I norra Holland sträcker sig en rad med öar längs med kusten och bildar de Friisiska öarna. Texel är den södra och största ön i kedjan. De västra delarna med relativt orörda dynlandskap är skyddat som nationalpark medan övriga östra delar främst består av odlingsmark. Två större samhällen finns på ön med De Koog i […]

 • Besökscenter De Kennemerland

  Besökscenter De Kennemerland

  I östra kanten av nationalparken De Kennemerland ligger ett trevligt besökscenter i dynlandskapet. Byggnaden har kafé, utställning, film och information för besökarna. Utanför finns naturlekplats och flera leder ut i nationalparken. En badsjö ligger strax intill. Byggnaden är ganska enkel med en avlång huskropp men fint samband mellan landskapet och verksamheten i huset med stora […]

 •  
 •