Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/index.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/index.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/index.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
EKID — Ekoidé - ett företag för hållbar utveckling
 • Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

  Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

  Boken är en sammanställning av 12 forskares inlägg i debatten om samhällsbyggnad. I boken diskuteras frågor som handlar om makt och ansvar, samt betydelsen av kulturens, idrottens och medborgarnas engagemang. Antologin har tillkommit som ett resultat av ett symposium som ordnades vid Stiftelse Vadstena forum för samhällsbyggnad och är redigerad av Josefin Syssner. I boken […]

 • Så skapas attraktiva städer

  Så skapas attraktiva städer

  De tre författarna till boken ”Så skapas attraktiva städer” (2014) är alla nationalekonomer med inriktning mot samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm. De förespråkar en tydligare cost-benefit analys för att bättre utveckla våra städer på ett hållbart sätt. Här finns en rad misslyckanden, både när det gäller marknaden och politiken för att skapa hållbarhet vilket. kan […]

 • Stad till Salu

  Stad till Salu

  Detta är en vetenskaplig studie av de tre forskarna Mats Franzén, Nils Hertting och Catharina Thörn som getts ut av Diadalos AB år 2016. Ämnesområdet är en kritisk granskning av hur entréprenörsurbanism blir allt mer utbredd och vad det innebär för demokrati och tillgång till det offentliga rummet. Staden blir mer ett instrument för att […]

 •  
 • Samhällsplanerings teori och praktik

  Samhällsplanerings teori och praktik

  Liber förlag har gett ut en studielitteratur om samhällsplanering med Gunnel Forsberg som redaktör och utgiven 2018. Boken har 36 kapitel med olika författare som är specialister inom samhällsbyggnad och planering. Boken är indelad i åtta teman som är ”Planeringens arbetsfält och verktygslåda”, ”Planering för en hållbar och rättvis framtid”, ”Verklighet och visioner”, ”Stadslandskapets planering”, […]

 • Staden

  Staden

  Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond ger varje år ut en årsbok som år 2020 har temat Staden. Det är en samling med sex småskrifter som var och en tar upp ett intressant perspektiv på staden utifrån aktuell forskning. Historikern Håkan Forsell tar upp ”Den föränderliga staden”, freds- och konfliktforskarna Emma Elfversson och Kristine Höglund ”Den våldsamma staden”, […]

 • Stadens renässans

  Stadens renässans

  Jerker Söderlinds bok Stadens renässans börjar få några år på nacken men är fortfarande intressant läsning och ett viktigt inlägg i debatten om stadens utformning och funktion. Jerker är arkitekt och journalist och var när boken skrevs verksam vid KTH på avdelningen för regional planering. Boken är en svidande kritik mot det funktionalistiska planeringsidealet som […]

 •  
 • Vykort från Utopia

  Vykort från Utopia

  Ola Andersson är praktiserande arkitekt i A1 arkitekter och arkitekturskribent som i sin bok Vykort från Utopia gör upp med modernismens stadsplanering. Särskilt det inledande delen är en mycket intressant genomgång över funktionalismens framväxt och planeringsideal med många tydliga analyser. Det andra delen handlar om Stockholm och är mer relevant för den som verkar i […]

 • Urbana nyanser av grönt

  Urbana nyanser av grönt

  Boken handlar om grönskans roll i en förtätad klimatsmart stad och är skriven av Carola Wingren, Beatrix Alsanius, Helena Karlén och Viveka Lindström med hjälp av studenter, forskarkollegor och konsulter med stöd av Delegationen för hållbara städer genom Moviums serie Stad & Land nr 187. Det är en trevlig sammanfattning om grönstrukturens utmaningar i städerna […]

 • Bråttom men inte kört

  Bråttom men inte kört

  Stefan Edman har skrivit en sammanfattning av klimatutmaningen som presenterades våren 2020. Boken är en pedagogisk genomgång av klimatarbetet i världen som svarar på ett stort antal frågor kring klimatet. Stefan är en god skribent och lyckas hålla en positiv ton i detta tunga ämne. Ibland kan det kännas lite väl optimistiskt när de politiska […]

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4