• Dwingelder weld nationalpark

  Dwingelder weld nationalpark

  Nationalpark i norra Holland med främst skogsmark påverkad av skogsbruk med inslag av sandiga hedar med rik biologisk mångfald. Ett trevligt besökscenter ligger i parkens södra del. Området är mycket populärt rekreationsområde med många cykelleder och vandringsleder.

 • Besökscenter Drents Friese Wold

  Besökscenter Drents Friese Wold

  I södra kanten av nationalparken Drents Friese Wold ligger ett trevligt litet besökscenter i en åttakantig byggnad. Här finns information, shop, utställning och kafé som det brukar men också många pedagogiska anläggningar runt byggnaden. Bland annat finns en stig som går genom en damm med glasrutor på sidorna för att kunna studera livet under vatten.

 • Drents Friese Wold nationalpark

  Drents Friese Wold nationalpark

  En typisk holländsk nationalpark med brukad skog och sandiga hedar i norra delen av landet. Parken har ett trevligt besökscenter i södra delen med vandrings- och cykelleder över hedmarkerna. Fortfarande kan man se herdar valla fåren med vallhundar på heden.

 •  
 • De Weerribben nationalpark

  De Weerribben nationalpark

  Nationalparkerna ligger tätt i norra Holland och den södra i en rad av tre är De Weerribben som är ett stort sjö- och våtmarksområde. Fågellivet är rikt i området med bland annat svarttärna, hägrar och änder. Ett trevligt besökscenter ligger vid Jansklooster och har flera strövstigar som gör det lättare att uppleva området. Enklast att […]

 • Hortus Haren

  Hortus Haren

  Botanisk trädgård i utkanten av Groningen i norra Holland. Själva den botaniska trädgården var inte så imponerande och hade dålig skötsel men den kinesiska trädgården blev jag mycket imponerad av. Troligen en av de största kinesiska trädgårdarna i Europa. Flera byggnader, klippformationer med vattenfall, dammar och mysiga stigar som slingrar sig runt i trädgården. Här […]

 • Drentsche Aa nationalpark

  Drentsche Aa nationalpark

  I norra Holland ligger nationalparken Drentsche Aa som består av ett varierat kulturlandskap längs Drentsche å med inslag av skog och hedar. Skogsmarken har stora rekreativa värden och det är främst de torra hedarna som hyser höga naturvärden. Här finns inte något besökscenter men väl flera angöringsplatser med informationsskyltar.

 •  
 • Besökscenter De Alde Feanen

  Besökscenter De Alde Feanen

  I nationalparken De Alde Feanen finns ett ganska stort besökscenter som ligger i anslutning till en semesterby och omges av stora parkeringsytor. Närheten till naturen blir inte lika påtaglig som för många andra besökscentra vid nationalparker. I den stora byggnaden finns även restaurang och utställningslokaler. Ingången ligger på baksidan från parkeringen och gör anläggningen mindre […]

 • De Alde Feanen nationalpark

  De Alde Feanen nationalpark

  I norra Holland ligger nationalparken De Alde Feanen som består av ett stort våtmarksområde. Området är ganska svårtillgängligt utan båt men det finns några strövstigar i anslutning till besökscentret i Koaidyk semesterby.

 • Ecomare

  Ecomare

  På Texel i anslutning till nationalparken ligger ett stort besökscenter med akvarium och bassänger för sälar tumlare. Centret heter Ecomare och ligger i dynlandskapet med en stor tvåvånings byggnad och bassänger i väster med källarlokal som gör det möjligt att se djuren under vatten. Utställningen är stor och omfattar både kulturhistoria och naturhistoria.

 •  
 •