Töfsingdalens nationalpark

 

Töfsingdalens nationalpark ligger i norra Dalafjällen omgiven av Långfjällets naturreservat. Nationalparken ligger på en sydsluttning ner mot Storån och Töfsingån och består av blockrik morän med gles gammal tallskog där det står många torrakor och högstubbar. Området är relativt isolerat och nås lättast från Grövelsjöns fjällstation 13 km söderut.

 
 
 

Comments are closed.