Strategi för en grön struktur i Skåne

 

Strategi för en grön struktur

År 2002 -2004 var jag anställd i omgångar vid Region Skåne för att tillsammans med kommunerna och andra organisationer ta fram en strategi för en grön struktur i Skåne (grönstrukturprogram). Programmet försöker lyfta grönstrukturens betydelse i jämförelse med infrastruktur och bebyggelsestruktur. Programmet har varit ett viktigt underlag för kommunerna i deras arbetet med översiktsplaner och grönstrukturprogram.

 
 
 

Comments are closed.