Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun

 

2002-2003 var jag anställd på Lunds kommun för att ta fram ett grönstruktur- och naturvårdsprogram där jag främst arbetade med naturvårdsfrågorna. Programmet antogs 2006 av kommunfullmäktige som andra generationens grönstruktur- och naturvårdsprogram.

 
 
 

Comments are closed.