Natur i Svedala kommun

 

Naturen i Svedala kommun

1988 gjorde jag Svedala kommuns naturvårdsprogram som visade sig bli Skånes första antagna kommunala naturvårdsprogram 1990 (Lund var några månader senare). Programmet bestod av tre delar där en var allmän beskrivning av kommunens natur, en var beskrivning av särskilt skyddsvärda områden i tre klasser och den tredje var förslag till åtgärder för naturvårdsarbetet.

 
 
 

Comments are closed.