Större än du nånsin tror

Staffan Laestadius har gett ut sin fjärde bok om klimatutmaningen och denna gång är underrubriken ”Klimatkrisen och den nödvändiga omställningen”. Staffan är professor emeritus i Industriell utveckling vid KTH i Stockholm vilket ger stor tyngd åt hans radikala miljöbudskap. I boken har han försökt sammanfatta mycket av det han skrivit tidigare på ett lättillgängligt sätt med korta kapitel och många faktarutor för att inte betunga texten. Han fokuserar också mer på vad som krävs för att nå Parisavtalet på ett mycket konstruktivt sätt och sänder en mycket kritisk summering av nuvarande regerings arbete. Jag tycker Staffan lyckas mycket bra med sitt upplägg och han ger en hoppfull beskrivning om hur omställningen kan gå till med skatteväxling och annan styrning av klimatpåverkan. Han, som många av oss andra engagerade i frågan, blir lätt uppgivna av det politiska ointresset i världen och vilka konsekvenser det medför. Vi har dock kunskapen och tekniken för att lösa klimatkrisen och människan har tidigare lyckats samlas i kriser för att lösa utmaningarna. Hopp kräver inte att man tror sig lyckas men när nödvändigt om något alls ska hända. Det blir betyg 4 (av 5) för en bra klimatbok.