Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Bjäret — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Bjäret

 

Naturreservatet Bjäret i Höörs kommun bildades 2020-10-28 och består av en kuperad topografi strax väster om Frostavallen. Här finns omfattande bokskog på de gamla vulkanresterna och även blockrika talusbranter och klippformationer på de brantare partierna. Förekomst av gamla träd och död ved bidrar tillsammans med mikroklimatet bidrar till de höga naturvårdena.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4