Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Törringelund — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Törringelund

 

Det statliga naturreservatet Törringelund beslutades 2020-06-17 och är på 27 hektar och ligger i Svedala kommun. Området är en ädellövskog på några kullar i ett utpräglat åkerlandskap och syns vida omkring i landskapet. Skogen har lång kontinuitet och visar upp en rik flora och fauna. I området finns även dansbana och restaurang som är ett populärt utflyktsmål.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4