Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Rölabackarna — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Rölabackarna

 

Statligt naturreservat i Sjöbo kommun på 28,5 hektar som beslutades 2020-04-16. Området består av ett varierat odlingslandskap med naturbetesmarker, åkermarker, skogsdungar och ett stort antal stengärdsgårdar. Området ligger i direkt anslutning till Heinge strövområde och är lätt att nå för besökare.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4