Till bildningens försvar

 

Sverker Sörlin har skrivit ytterligare en mycket viktig och intressant bok om bildningens betydelse med undertiteln ”Den svåra konsten att veta tillsammans” Bildning har varit ett centralt begrepp under det moderna framstegets tidevarv men verkar vara helt glömt idag. Sedan några decennier har specialistkunskap, privatisering, internet och globalisering förändrat världsbilden och trots att vi har mer kunskap än någonsin vet vi mindre tillsammans! Det är ett mycket angeläget budskap om en uppdaterad förståelse om en bildning som angår oss alla och gör oss friare och samhället säkrare. Klart betyg 4,5 (av 5). Lånad på Lunds stadsbibiotek i april 2020.

 
 
 

Comments are closed.