Den öppna staden

 

Richard Sennet är professor i Sociologi vid London School of Economics, MIT och New York University och har gett ut flera uppmärksammade böcker. År 2018 publicerades boken Den öppna staden – En etik för byggande och boende. Sennet tar oss med på en utmanande intellektuell resa på slingrande vägar med många filosofer och forskare i sociologi. Temat handlar om stadens form och funktion och hur dessa blir i balans. Han refererar till de franska orden för stad, ville och cité för att fånga dessa båda aspekter på stadsliv. Sennet har arbetat runt om i världen för Habitat, FN:s program för stadsutveckling, och har många exempel från olika länder. Han förespråkar en öppen planering som ger utrymme för socialt liv och som innebär en del motstånd, allt skall inte planeras i detalj. Han är kritisk till funktionalismen och den moderna smarta staden som förenklar och gör människor avtrubbade. Hans tankegångar ligger nära Jane Jacobs, som han kände, och Jan Gehl. Om man inte är van vid sociologisk termelogi och filosofiska referenser blir det ganska omständig läsning trots att det finns många intressanta passager. Mitt betyg blir 3 (av 5). Köpt via Bokus våren 2020.

 
 
 

Comments are closed.