Drentsche Aa nationalpark

 

I norra Holland ligger nationalparken Drentsche Aa som består av ett varierat kulturlandskap längs Drentsche å med inslag av skog och hedar. Skogsmarken har stora rekreativa värden och det är främst de torra hedarna som hyser höga naturvärden. Här finns inte något besökscenter men väl flera angöringsplatser med informationsskyltar.

 
 
 

Comments are closed.