Oostvaardersplassen

 

På invallad mark intill Hollands största lagun norr om Amsterdam har det skapats ett stort naturreservat där de stora betesdjuren får forma förutsättningarna. Stora hjordar med kronhjort, vilda hästar och nötkreatur strövar fritt på gräshedarna med stora våtmarksområden. Fågellivet är mycket rikt med bland annat skedstork, ägretthäger och havsörn. I östra kanten finns ett trevligt besökscenter där flera strövstigar utgår.

 
 
 

Comments are closed.