Norra djurgårdsstaden

 

Ett av de stora pågående utbyggnadsområdena i Stockholm är Norra djurgårdsstaden. Här byggs en tät stad med hög miljöprofil på tidigare industrimark vid vattnet på Norra Djurgården. Ca 1000 lägenheter är redan klara i en tät kvartersstad med upp till sju våningar. Ett torg ligger centralt och det är bara två kvarter ut till stora grönområden med utblickar mellan husen och med öppningar i kvarteren för att ge sikt mot det gröna. Särskilt utvecklade är dagvattenhanteringen med stora bassänger för trädgropar och dämpning av dagvatten under mark. Husen är energisnåla med solfångare och andra miljölösningar. Det är tätt och ganska skuggigt på gårdarna. I bottenvåningarna ligger verksamheten längs huvudstråken för att ge liv åt gatumiljön. Stadsdelen kommer att växa vidare söderut längs stranden med många tusen lägenheter under de kommande åren.

 
 
 

Comments are closed.