Hammarby sjöstad

 

Inför ansökan till OS 2004 väcktes tankarna på att utveckla en OS by vid Hammarbysjön söder om Söder i Stockholm. Det blev inget OS för Stockholm men stadsdelen Hammarby Sjöstad och Sickla strand har utvecklats med närmare 15000 bostäder och arbetsplatser med hög miljöambition. Det är en tät stadsdel med traditionella stadskvarter som dock öppnar upp sig med siktlinjer mot Hammarbysjön och grönområden samt gör det möjligt att komma in på många av gårdarna. Handel och service är koncentrat till huvudgatorna där det finns både buss och spårvagn. Det finns även färjor till Söder och centrala staden som gör att man enklast använder kollektivtrafik eller cyklar. Ambitionen med stor variation i befolkningen har varit svår att uppnå då nyproduktion är dyrt och det är främst medelklass som bosatt sig i området. Den gamla industrimiljön är nu en av stadens mest attraktiva stadsdelar.

 
 
 

Comments are closed.