Archive for the ‘Europas natur’ Category

 • Veluwezoom nationalpark

  Veluwezoom nationalpark

  Detta är Hollands äldsta nationalpark från 1930-talet och består av omfattande dynlandskap med hedar omgivna av skogsområden i kanterna av parken. Ett besökscenter finns i östra kanten och fungerar som huvudentrén till parken. Ljungen dominerar sandhedarna och blommar vackert på sensommaren.

 • Utrechte Heuvelrug nationalpark

  Utrechte Heuvelrug nationalpark

  Nationalparken ligger i centrala Holland och består av sandiga marker med skog och hedlandskap. Det saknas ett större besökscenter men i området finns naturskola och pedagogisk verksamhet med kafé. Parken omges av många samhällen och fungerar som rekreationsområde för ett stort antal människor.

 • De Biesbosch nationalpark

  De Biesbosch nationalpark

  Centralt i Holland strax innan floden Rhen når havet har ett delta skapats kring floden och dess biflöden med laguner, våtmarker och omfattande sumpskog. Området ligger sydöst om Rotterdam och kantas av industrier i norr. Besökscentret ligger i norra ändan och erbjuder kafé, information och en mindre utställning. Här finns också möjlighet att hyra båtar […]

 •  
 • Oosterscheide nationalpark

  Oosterscheide nationalpark

  Hollands största nationalpark ligger i sydvästra delen av landet och består av en stor lagun som har kontakt med havet. Stora delar är invallade runt lagunen men här finns en hel del våtmarker och havet har marina värden och betydelse för fågellivet. Det finns inte något större besökscenter men många mindre informationsplatser med skyltar. Parken […]

 • De Zoom-Kalmthouse Heide nationalpark

  De Zoom-Kalmthouse Heide nationalpark

  På gränsen till Belgien i södra Holland med angränsande naturreservat på andra sidan gränsen ligger nationalparken De Zoom-Kalmthouse Heide som är ett dynlandskap på sandiga marker till stor del planterade med tallskog. Skogen är inte speciellt intressant annat än för rekreation men sandhedar och dynlandskap har en rik flora och fauna. Trots att här finns […]

 • Le Loonse en Drunense Duinen nationalpark

  Le Loonse en Drunense Duinen nationalpark

  I centrala södra Holland ligger nationalparken Le Loonse en Drunense Duinen som är ett sandigt dynlandskap med ganska stora ytor med öppen sand omgivna av tallskog. Flera parkeringar och omfattande stig och cykelvägssystem gör området lättillgängligt.

 •  
 • De Maasdunen nationalpark

  De Maasdunen nationalpark

  På gränsen till Tyskland i sydöstra Holland ligger nationalparken De Maasdunen. Det är ett dynlandskap som till stora delar är skogsklätt. Här finns en del sjöar och våtmarker också trots de sandiga markerna. Tre entrér med det största besökscentret i mitten på västra sidan intill en gammal sluss. Här finns en utställning, shop, kafé och […]

 • De Groote Pel nationalpark

  De Groote Pel nationalpark

  I sydvästra Holland ligger nationalparken De Groote Pel som består av myrmarker som delvis har exploaterats för torvbrytning med vattenfyllda täkter. Naturtypen är idag mycket sällsynt i centrala Europa och väl värd att skydda. Fågellivet är rikt i området och det var förvånansvärt mycket fjärilar vid högörtängarna. Fint informationscenter och strövstigar med utsiktstorn och rastplatser.

 • De Meinweg nationalpark

  De Meinweg nationalpark

  De Meinweg nationalpark ligger längst i sydöst i Holland nära gränsen till Tyskland. Som många av de Holländska nationalparkerna domineras parken av relativt trival brukad skogsmark med inslag av sandiga hedar. Floran och faunan på de torra markerna är artrik men en torr sommar som denna är det inte mycket som blommar. Infrastrukturen för friluftsliv […]

 •  
 •