Archive for the ‘Naturvård’ Category

 • Konferensen Biologisk mångfald i Skåne

  Konferensen Biologisk mångfald i Skåne

  Helgen den 20-21 november anordnades konferensen Biologisk mångfald i Skåne som ett samarbetsprojekt mellan Naturskyddsföreningen i Skåne, Lunds botaniska föreningen, Skånes ornitologiska föreningen, Entomologiska föreningen i Lund, Skånes mykologiska förening, Länsstyrelsen i Skåne och Studiefrämjandet i Skåne-Blekinge. Konferensen hölls i Höllviken på Falsterbo kursgård och hade ett 20-tal föredragshållare under två dagar. De 150 platserna […]

 • Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun

  Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun

  2002-2003 var jag anställd på Lunds kommun för att ta fram ett grönstruktur- och naturvårdsprogram där jag främst arbetade med naturvårdsfrågorna. Programmet antogs 2006 av kommunfullmäktige som andra generationens grönstruktur- och naturvårdsprogram.

 • Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne

  Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne

  År 2000 fick jag möjlighet att på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Skåne inventera särskilt skyddsvärda skogar och trädmiljöer och sammanställa resultatet i rapporten ”Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne”.

 •  
 • Naturvårdsprogram för Malmö stad

  Naturvårdsprogram för Malmö stad

  1999 var jag anställd vid Malmö stad för att ta fram ett naturvårdsprogram. Programmet antogs av fullmäktige 2001. I samband med anställningen hjälpte jag även till med arbetet med att ta fram ett nytt översiktsprogram för kommunen.

 • Naturvårdsprogram för Svedala kommun

  Naturvårdsprogram för Svedala kommun

  1997 fick jag möjlighet att revidera naturvårdsprogrammet för Svedala kommun som jag tog fram 1988. Programmet antogs 1999 och publicerades samma år.

 • Från Bjäre till Österlen

  Från Bjäre till Österlen

  1996 gav Länsstyrelsen i Kristianstads län ut boken ”Från Bjäre till Österlen” som bygger på natur- och kulturmiljövårdsprogrammet där jag skrivit naturvårdsdelen.

 •  
 • Ängs- och hagmarker i Munkedals kommun

  Ängs- och hagmarker i Munkedals kommun

  1990 inventerade jag ängs- och hagmarker i Munkedals kommun i Bohuslän på uppdrag av Länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohuslän. Resultatet presenterades i deras rapportserie. Munkedals kommun är hemkommun för båda mina föräldrar så mina släktrötter finns i bygden.

 • Naturvårdsplan Svedala

  Naturvårdsplan Svedala

  Våren 1989 tog jag fram en naturvårdsplan för Svedala kommun som när det antogs år 1990 blev det första kommunala naturvårdsprogram som antogs i Skåne, endast en vecka före Lunds kommun. Programmet presenterar naturområden klassade i tree naturvårdsklasser. Bakgrundsbeskrivning finns i särskild rapport och åtgärdsförslag i ytterligare en rapport.

 • Natur i Svedala kommun

  Natur i Svedala kommun

  1988 gjorde jag Svedala kommuns naturvårdsprogram som visade sig bli Skånes första antagna kommunala naturvårdsprogram 1990 (Lund var några månader senare). Programmet bestod av tre delar där en var allmän beskrivning av kommunens natur, en var beskrivning av särskilt skyddsvärda områden i tre klasser och den tredje var förslag till åtgärder för naturvårdsarbetet.

 •  
 •