Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

 

Boken är en sammanställning av 12 forskares inlägg i debatten om samhällsbyggnad. I boken diskuteras frågor som handlar om makt och ansvar, samt betydelsen av kulturens, idrottens och medborgarnas engagemang. Antologin har tillkommit som ett resultat av ett symposium som ordnades vid Stiftelse Vadstena forum för samhällsbyggnad och är redigerad av Josefin Syssner. I boken diskuteras också urbana experiment för samhällsbyggnad, nya modeller för platsutveckling och de krav som offentlig förvaltning står inför. Sammanfattningsvis blir forskarna lätt smala och mer ifrågasättande och ger få förslag på konkreta åtgärder. Det är värdefullt med kritiskt granskande och belysning av de utmaningar som samhällsbyggandet står inför men fler förslag till lösningar hade välkomnats. Boken köptes via Bokus december 2020.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4