Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Att ordna staden – Den nya storstadspolitiken växer fram — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Att ordna staden – Den nya storstadspolitiken växer fram

 

Susanne Urban presenterar sin avhandling i sociologi vid Lunds universitet från 2005 i bokform via förlaget Arkiv. I Sverige har den etniska boendesegregationen i storstäderna gått från att vara en rättvisefråga till att ses som ett hot mot den sociala sammanhållningen och välfärdsstatens demokratiska värden. Den sociala integrationens löften förväntas bli infriat i grannskapet, där delaktighet skall skapas och orättvisor upplösas. I teorin är stadsplanerare alltid för gräsrotsinitiativ, men aldrig i praktiken, visar Urban. Hon granskar den svenska storstadsutvecklingen, grannskapsenheterna, planerarna, utredarna, kommunaltjänstemännen, politikerna och deras olika försök att komma åt dagens – etniska – boendesegregation genom den nya storstadspolitiken och dess objekt, förorten. Sammanfattningsvis ett mycket intressant ämne med spännande slutsatser och problembeskrivningar men allt för många begrepp och teoribeskrivningar samt otaliga referenser som det brukar vara i vetenskapliga uppsatser. Köpt via Bokus i december 2020.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4