Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Stad till Salu — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Stad till Salu

 

Detta är en vetenskaplig studie av de tre forskarna Mats Franzén, Nils Hertting och Catharina Thörn som getts ut av Diadalos AB år 2016. Ämnesområdet är en kritisk granskning av hur entréprenörsurbanism blir allt mer utbredd och vad det innebär för demokrati och tillgång till det offentliga rummet. Staden blir mer ett instrument för att främja ekonomisk tillväxt och konkurrens mellan städer och konflikter samt ojämlikheter mellan olika grupper tenderar att exkludera vissa människor. För att motverka detta måste det allmänna ta ansvar för allas behov och balansera sociala och ekonomiska värden i samverkan med entréprenörer. Det finns också en risk att det privata tar hand om vinsten och kommunen får ta de samhällsekonomiska kostnaderna. Sammanfattningsvis ett mycket intressant ämne men en väldigt tung och teoretiserande bok som kunde ha sammanfattats betydligt kortare. Lånad på stadsbiblioteket i Lund december 2020.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4